Низове – обяснение

Добавете като коментар примерите за низове, които писахме в часа и го обяснете:

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

10 Responses to Низове – обяснение

 1. zornitsa_mirela каза:
  program Project1;
  var // деклариране на променлива
  s:string[10];// s:string[10];
  i,broi:integer; //i,broi от целочислен тип
  begin //започваме
   Write ('Vavedete niz:'); //въвеждаме ('Въведи низ:');
  ReadLn(s); // прочитаме (s);
  broi:=0 //broi присвоява 0
  for i:=1 to Lengthls do // за i присвоява 1 до Lengthls и започва
  if ((s[i]>'0') and (s[1]<='9')) then // ако ((s[i] е по-голямо от 0 и (s[1] по-малко или равно на 9 тогава
  broi:=broi+1 //broi присвоява broi+1
  WriteLn('Broi cifri:',broi );// Извеждаме брой цифри и брой
  end. //край 

  -Мирела

 2. zornitsa_mirela каза:
   program Project1;
  var // декларираме променливи
   s: string [10] // s: string[10]
    i, broi : integer ; // за i, broi присвояваме да бъде от целочислен тип данни
   begin // начало
    Write ('Vavedete niz:') ; // Извежда на екрана "Ваведете низ"
    ReadLn (s); // прочита s
    broi:= 0 // за broi присвояваме да бъде равно на 0
    for i:= 1 to Length(s) do // за i присвояваме от 1 до Length(s) да прави
    if ((s[i]>='0') and (s[i] <='9')) then // ако s[i]>='0' и s[i] <='9' тогава
    broi:= broi+1 // broi да бъде равно на broi+1
     WriteLn('Broi cifri:' , broi]; // извежда на екрана "Брой цифри:" и броя на цифрите
  end. // край 

  – Зорница

 3. zornitsa_mirela каза:
   program Project1;
  var // деклариране на променлива
  s:string[30]; //s:string[30];
  i:integer; // i от целочислен тип данни
  
  begin //започваме
   Write('Vavedete tri imena, razdeleni s interval:'); // въвеждаме (въведете три имена,разделени с интервал
   ReadLn(s);//прочитаме (s)
   WriteLn('Imenata po edno na red:'); //извеждаме (имената по едно на ред)
   for i:=1 to Lenght (s) do // за i присвоява 1 до Lenght (s) започваме
   if (s[i]='') then //ако (s[i] e равно тогава
   Writeln // извеждаме
  else Write(s[i]);//esle въвеждаме (s[i])
  end.// край   

  -Мирела

 4. zornitsa_mirela каза:
   rogram Project1;
  var // декларираме променливи
   s:string [30]; // s:string [30]
   i: integer; // за i присвояваме да бъде от целочислен тип данни
  begin // начало
   Write ('Vavedete tri imena, razdeleni s interval:'); // Извежда "Въведете три имена, разделени с интервал:"
   ReadLn(s); // прочита s
   WriteLn ('Imenata po edno na red'); // Извежда на екрана на нов ред "Имената по едно на ред"
   for i := 1 to Length(s) do // за i прок.свояваме от 1 до Length(s) да прави
   if (s[i]+' ') then // ако s[i]+' ' тогава
   WriteLn // да го изведе на екрана
   else Write (s[i]); // иначе да изведе (s[i])
  end. // край 

  – Зорница

 5. emiliarstefanova каза:
  var // декларация на променливи
  s: string[10];// създаване на низ ,който побира 10 елемента 
  i, broi: integer;// създаване на променлива i и брой ,които са от целочислена променлива 
  begin //начало
  Write('Vavedete niz:');// Извежда на екрана Въведете низ
  ReadLn(s); broi:= 0;// прочита текущия символ
  for i:= 1 to Length(s) do// За всички стойности на i от 1 до края на низа s изпълни
  if ((s[i]>='0') and (s[i]<='9')) then // проверява дали текущия символ съдържа цифра 
  broi:=broi+1;//броя присвоява броя +1
  WriteLn('Брой цифри: ', broi);//Извежда на екрана Брой цифри : броя цифри 
  

Вашият коментар