Брой букви и думи

Да се напише програма, позволяваща да се въведе изречение съдържащо няколко думи и отпечатва колко букви и колко думи съдържа изречението.  Думите са разделени с точно един интервал и изречението завършва с точка.

По желание:

 1. * Да се реши задачата, ако е позволено да се въведат няколко изречения и думите може да са отделени и с препинателни знаци (запетая, точка и запетая, въпросителна, удивителна).
 2. ** Да се реши задачата, ако думите може да са отделени с повече от един интервал.
Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Брой букви и думи

 1. Боряна каза:

  този път е без точките по желание

  program Project1;
  var
   s: string;
   i, BrB, BrD: integer;
  begin
   //инизиализиране на променливите за брой букви (BrB) и брой думи (BrD)
   BrB:=0;
   BrD:=1;  //ще преброя колко са интервалите, а те са винаги с 1 по-малко от думите
  
   //въвеждане на низа
   WriteLn('Vavedete izrechenie:');
   ReadLn(s);
  
   //броене
   for i:=1 to Length(s) do
    if (s[i]=' ') then
      BrD:=BrD+1
    else if (((s[i]>='a') and (s[i]<='z')) or ((s[i]>='A') and (s[i]<='Z'))) then
      BrB:=BrB+1;
  
   //резултат
   WriteLn;
   WriteLn('Vasheto izrechenie sadarja ', BrB, ' bukvi i ', BrD, ' dumi.');
   ReadLn;
  end.
  
 2. Svetli каза:
  program Project1;
  var
   s:string;
   i,brd,brb:integer;
  begin
   //Инициализация
   brd:=0;
   brb:=0;
   Writeln('Vavedi izrechenie po svoi izbor');
   Readln(s);
   Writeln;
  
   //Търсене на броя букви и думи
   for i:= 1 to Length(s) do begin
    if s[i] = ' ' then
      brd:=brd+1;
    if ((s[i]>='a') and (s[i]<='z')) or ((s[i]>='A') and (s[i]<='Z')) then
      brb:=brb+1;
   end;
  
   //Отпечатване на резултат
   Writeln('Broqt na bukvite v izrechenieto e: ',brb);
   Writeln('Broqt na dumite v izrechenieto e: ',brd+1);
   Readln;
  end.
  

  След цял ден мислене и консултация с Бори, може би успях.

Вашият коментар