Валидно реално число

Напишете програма, която позволява да се въведе низ и отпечатва дали той е валидно реално число. Ако той е такова, програмата да преобразува низа в число и да го отпечатва с три знака след десетичната точка. Ако не е, да се изведе подходящо съобщение.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

5 Responses to Валидно реално число

 1. Боряна каза:
  program Project1;
  var
   C: string;
   R: real;
   p: integer;
  begin
   //инициализация
   Write('Vavedete niz: ');
   ReadLn(C);
  
   //вградена функция за преобразуване
   Val(C, R, p);
   if p>0 then begin
    WriteLn('Sazaliavam, no ', C[p], ' ne e cifra.');
    WriteLn('Ne moga da preobrazuvam niza v chislo.');
    WriteLn('Opitaite otnovo, no bez ', C[p], '.');
   end
   else begin
    WriteLn('Nizat beshe uspeshno preobrazuvan. Uverete se:');
    WriteLn(R:0:3);
   end;
  
   ReadLn;
  end.
  
 2. zornitsa_mirela каза:
   program Project1;
  var //декларираме променливата
   C: string; // C,което е низ
   R: real; // R,което е от реален тип
   p: integer; //p,което е от целочислен тип
  begin // започваме
   //инициализация
   Write('Vavedete niz: ');// отпечатва на екрана въведете низ
   ReadLn(C);// прочита C
  
   //вградена функция за преобразуване
   Val(C, R, p);//преобразуваме низа в число C,R,p
   if p>0 then begin //ако p е по-голямо тогава започва да
    WriteLn('Sazaliavam, no ', C[p], ' ne e cifra.'); //отпечатва на екрана съжалявам но символът p от низа C не е цифра
    WriteLn('Ne moga da preobrazuvam niza v chislo.'); //отпечатва на екрана не мога да преобразувам низа в число
    WriteLn('Opitaite otnovo, no bez ', C[p], '.'); //отпечатва на екрана опитайте отново , но без символът p от низа C
   end // край
   else begin //иначе започва да
    WriteLn('Nizat beshe uspeshno preobrazuvan. Uverete se:'); //отпечатва на екрана низът беше успешно преобразуван. Уверете се и
    WriteLn(R:0:3); //отпечатва на екрана преобразуваният низ в число
   end; // край
  
   ReadLn;//прочита
  end. //край 

  -Мирела

 3. procsy каза:
   program Project1;
  var x:String;
   R:real;
   eer:integer;
  begin
    WriteLn('Vavedete ot klavieturata edno proizwolno realno chislo');
    Readln(x);
    Val(x,R,eer);
  if eer>0 then
    Writeln('Ne moje da ima',x[eer],'V chislo')
  else
  begin
   If Pos('.',x) = 0 then
    begin
    Writeln('Chisloto ne e realno');
    end
   else
   begin
    R:=R*0.001;
    Writeln('Chisloto koeto wuwedohte umnojeno po 0.001 e : ',R:6:6);
    end;
   end;
  Readln;
  end.      
   

Вашият коментар