*** Търсене и заместване във файл

Да се напише програма, която ни пита за име на файл, дума, която да се търси във файла и дума, с която да се замести. После замества всички срещания на едната дума с другата и отпечатва на екрана файла преди заместването и след това.

Публикувано в 10a с етикети , . Постоянна връзка.

2 Responses to *** Търсене и заместване във файл

 1. Боряна каза:
  procedure ZapisVavFailA;
  begin
   Assign(A, 'text.txt');
   Rewrite(A);
   WriteLn(A, 'Da se napishe programa, koiato ni pita za ime na fail, duma, koiato ');
   WriteLn(A, 'da se tarsi vav faila i duma, s koiato da se zamesti. Posle zamestva ');
   WriteLn(A, 'vsichki sreshtania na ednata duma s drugata i otpechatva na ekrana ');
   WriteLn(A, 'faila predi zamestvaneto i sled tova.');
   Close(A);
  end;
  begin
   ZapisVavFailA;
   i:=0;
  
   WriteLn('Iskate li da vidite texta vav faila? Otgovorete s D za da i N za ne.');
   ReadLn(izbor);
   WriteLn;
   if izbor='D' then begin
    Assign(A, 'text.txt');
    Reset(A);
    while (not EOF(A)) do begin
     ReadLn(A, X);
     WriteLn(X);
    end;
    Close(A);
    WriteLn;
   end;
  
   Write('Molia vavedete duma ot faila, koiato iskate da zamestite: ');
   ReadLn(D);
   Write('Sega vavedete dumata, s koiato da bude zamestena dumata ', D, ': ');
   ReadLn(Z);
  
   Assign(A, 'text.txt');
   Assign(B, 'novtext.txt');
   Reset(A);
   Rewrite(B);
   while (not EOF(A)) do begin
    ReadLn(A, T);
    if EOF(A) then Break;
    p:=Pos(D,T);
    if p<>0 then begin
     Delete(T, p, Length(D));
     Insert(Z, T, p);
     i:=i+1;
    end;
     Write(B,T);
   end;
   Flush(B);
  
   WriteLn;
   if i<>0 then
    WriteLn('Dumata ', D, ' beshe zamenena ', i, ' pati.')
   else
    WriteLn('Dumata ', D, ' ne sashtestvuva vav faila.');
   WriteLn('Sega shte vidite originalnia text i novia text.');
   WriteLn;
   Reset(A);
   while (not EOF(A)) do begin
     ReadLn(A, X);
     WriteLn(X);
    end;
   WriteLn;
   Reset(B);
   while (not EOF(B)) do begin
     ReadLn(B, X);
     WriteLn(X);
    end;
   Close(A);
   Close(B);
   ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар