Кой е скочил по-далече?

Двама ученика се състезавали на дълъг скок. Да се напише програма, която позволява въведат в променлива от тип запис имената на учениците и постижението им и да се отпечата кой е скочил по-надалече.

* По желание: да се реши задачата, ако всеки от учениците е имал по три опита.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Кой е скочил по-далече?

 1. Svetli каза:
  program Project1;
  type
   Skok = record
    p:real;
    v:real;
    t:real;
   end;
  
   Rezultat = record
    ime: string;
    opiti: skok;
   end;
  
  var
   A,B:Rezultat;
  begin
   Writeln('Vavedete imeto na I uchastnik');
   Readln(A.ime);
   Writeln('Vavedete rezultatite ot trite opita');
   with A.opiti do begin
    Readln(p);
    Readln(v);
    Readln(t);
   end;
   Writeln;
  
   Writeln('Vavedete imeto na II uchastnik');
   Readln(B.ime);
   Writeln('Vavedete rezultatite ot trite opita');
   with B.opiti do begin
    Readln(p);
    Readln(v);
    Readln(t);
   end;
   Writeln;
   Writeln('Rezultati:');
  
   if A.opiti.p > B.opiti.p then Writeln(A.ime,' e skochil/a po-nadalech v purviq si opit')
   else Writeln(B.ime,' e skochil/a po-nadalech v purviq si opit');
   if A.opiti.v > B.opiti.v then Writeln(A.ime,' e skochil/a po-nadalech vuv vtoriq si opit')
   else Writeln(B.ime,' e skochil/a po-nadalech vuv vtoriq si opit');
   if A.opiti.t > B.opiti.t then Writeln(A.ime,' e skochil/a po-nadalech v tretiq si opit')
   else Writeln(B.ime,' e skochil/a po-nadalech v tretiq si opit');
   Writeln;
  
   Readln;
  end.  
  

Вашият коментар