Къде се намира точка

Да се напише програма, която позволява да се въведе (чрез структура) координатите на точка от равнината и после проверява и отпечатва в кой квадрант се намира точката.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

5 коментара по Къде се намира точка

  1. Nadq каза:
      struct tochka
         {
          int x;
          int y;
         };
          tochka a;
          cout<<"vuvedete koordinati na tochkata:" <<endl;
          cin>>a.x>>a.y;
         if ((a.x>0)&&(a.y>0)) 
          cout<<"Tochkata e v 1-viq kvadrant"<<endl;
         else if ((a.x<0)&&(a.y>0))
          cout<<"Tochkata e vuv 2-riq kvadrant"<<endl;
         else if ((a.x<0)&&(a.y<0))
          cout<<"Tochkata e v 3-tiq kvadtant"<<endl;
         else if ((a.x==0)||(a.y==0))
          cout<<"Tochkata leji na nqkoq ot osite"<<endl;
         else 
          cout<<"Tochkata e v 4-tiq kvadrant"<<endl;
    
  2. Luccar каза:
     #include <cstdlib>
    #include <iostream>
    
    using namespace std;
    struct koordinati
    {int x;
    int y ;};
    int main(int argc, char *argv[])
    {koordinati a;
    cout<< "Wuwedete kordinatite na tochkata da razberete v koi kvadrant e:"<<endl;
    cout<<" x: ";
    cin>>a.x;
    cout<<" y: ";
    cin>>a.y;
    if ((a.x>0)&&(a.y>0))
    cout<<" I kwadrant "<<endl;
    else if ((a.x<0)&&(a.y>0))
    cout<<" II kwadrant "<<endl;
    else if ((a.x<0)&&(a.y<0))
    cout<<" III kwadrant "<<endl;
    else if ((a.x>0)&&(a.y<0))
    cout<<" IV kwadrant "<<endl;
        system("PAUSE");
        return EXIT_SUCCESS;
    }
    
  3. Adrian каза:
    struct koordinati
        {
               int x;
               int y;
               };
         koordinati a;
         cin>>a.x>>a.y;
         
         {
                       if ((a.x>0)&&(a.y>0))
                       cout<<"I-vi kvadrant.\n";
                       else 
                       if ((a.x<0)&&(a.y>0))
                       cout<<"II-ri kvadrant.\n"; 
                       else 
                       if ((a.x<0)&&(a.y<0))
                       cout<<"III-ti kvadrant.\n"; 
                       else 
                       if ((a.x>0)&&(a.y<0))
                       cout<<"IV-ti kvadrant.\n";   
                       else cout<<"Po osite!\n";
        }   
    
  4. TVD каза:
     
    #include <cstdlib>
    #include <iostream>
    
    using namespace std;
    
    int main(int argc, char *argv[])
    {
        struct tochka 
        {
            int x;
            int y;
    };
     tochka a;
         cout<<"Vuvedete x:";
         cin>>a.x;
         cout<<"Vuvedete y:";
         cin>>a.y;
         if ((a.x>0) && (a.y>0))
           cout<<"Purvi kvadrant"<<endl;
         if ((a.x<0) && (a.y>0))
           cout<<"Vtori kvadrant"<<endl;
         if ((a.x<0) && (a.y<0))
           cout<<"Treti kvadrant"<<endl;
         if ((a.x>0) && (a.y<0))
           cout<<"Chetvurti kvadrant"<<endl;
        system("PAUSE");
        return EXIT_SUCCESS;
    }
    
  5. Данаил каза:

    Четири верни решения, добре е!

Вашият коментар