Занимавки с числа

Да се напише програма, която позволява да се въведат N числа и после отпечатва:

 1. всички числа, едно под друго
 2. всички числа на един ред, разделени с запетая
 3. числата в ред, обратен на въведения
 4. първото и последното въведено число
Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

6 Responses to Занимавки с числа

 1. Marin каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	int chisla[7]={5,3,2,1,54,2,1}, n;
  		
  
  // 2.всички числа на един ред, разделени с запетая
    cout<<"vsichki chisla razdeleni s zapetaq \n";
  	for(n=0;n<6;n++)
  	{
  		cout<<chisla[n]<<",";	
  	}
  	cout<<chisla[6]<<endl;
  
  //1.всички числа, едно под друго
  cout<<"\nvsichki chisla edno pod drugo \n";
  for(n=0;n<7;n++)
  	{
  		cout<<chisla[n]<<endl;	
  	}
  	
  //3.числата в ред, обратен на въведения	
  cout<<"\nchislata v red, obraten na vavedeniq \n";
  for(n=6;n>=0;n--)
  	{
  		cout<<chisla[n]<<endl;	
  	}
  
  //4.първото и последното въведено число	
  cout<<"\npurvoto i poslednoto vavedeno chislo\n";
  cout<<chisla[0]<<endl;
  cout<<chisla[6]<<endl;
  
  return 0;
  }
  
 2. Alexander1 каза:
  #include <iostream>
  
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
  using namespace std;
  //Да се напише програма, която позволява да се въведат N числа и после отпечатва:
  int main(int argc, char** argv) {
  	int chisla[5]={23,64,8,13,16};
  	//1.всички числа, едно под друго
  	cout<<chisla[0]<<endl;
  	cout<<chisla[1]<<endl;
  	cout<<chisla[2]<<endl;
  	cout<<chisla[3]<<endl;
  	cout<<chisla[4]<<endl;
  	cout<<endl;
  	//2.всички числа на един ред, разделени с запетая
  	cout<<chisla[0]<<","<<chisla[1]<<","<<chisla[2]<<","<<chisla[3]<<","<<chisla[4]<<endl;
  	cout<<endl;
  	//3.числата в ред, обратен на въведения
  	cout<<chisla[4]<<","<<chisla[3]<<","<<chisla[2]<<","<<chisla[1]<<","<<chisla[0]<<endl;
  	cout<<endl;
  	//4.първото и последното въведено число
  	cout<<chisla[0]<<","<<chisla[4]<<endl;
  	return 0;
  }
 3. Alexander1 каза:
  #include <iostream>
  
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
  using namespace std;
  //Да се напише програма, която позволява да се въведат N числа и после отпечатва:
  //fixed
  int main(int argc, char** argv) {
  	int chisla[5]={23,64,8,13,16};
  	for(int i=0;i<5;i++)
  	//1.всички числа, едно под друго
  	cout<<chisla[i]<<endl;
  	//2.всички числа на един ред, разделени с запетая
  	cout<<endl;
  	for(int i=0;i<4;i++)
  	{
  		cout<<chisla[i]<<",";
  	}
  	cout<<chisla[4]<<endl;
  	//3.числата в ред, обратен на въведения
  	cout<<endl;
  	for(int i=4;i>=1;i--)
  	{
  		cout<<chisla[i]<<",";
  	}
  	cout<<chisla[0]<<endl;
  	//4.първото и последното въведено число
  	cout<<endl;
  	cout<<chisla[0]<<endl;
  	cout<<chisla[4]<<endl;
  	
  	
  	return 0;
  }

Вашият коментар