Броят на еднобуквените думи

Да се напише програма, която позволява да се въведе текст, състоящ се от думи разделени с точно един интервал и отпечатва броят на еднобуквените думи в текста.

Указание: Трябва да има два цикъла – един за до края на низа, и един вътрешен, който за дадена дума намира края и и колко е дълга.

По желание: Да се реши задачата, ако думите са разделени с повече от един интервал. Да се отпечата броят на всеки вид думи – еднобуквени, двубуквени, трибуквени и т.н.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Броят на еднобуквените думи

 1. Nate каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char izr[100];
    int j=0;
    cin.getline(izr, 100, '\n');
    for (int i=0; izr[i]!='\0'; i++)
    {
     if (izr[i]==' ')
     {
     for (j=0; izr[i+j+1]!=' '; j++);
     if (j==1) cout<<izr[i+1]<<endl;
     }
    }
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  
 2. MAXA каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int i,n;
    char a[100];
    cin.getline(a,100,'\n');
    i=0;
    n=0;
    if ((a[0]!=' ') && (a[1]==' ')) //Проверяваме дали на първа позиция има символ и дали след него има интервал
     n++;             //Ако е изпълнено то на първа позиция има еднобуквена дума
    while (a[i+2]!='\0'){      //Понеже проверяваме три позиции едновременно
     if ((a[i]==' ') && (a[i+1]!=' ') && (a[i+2]==' ')) //Когато имаме интервал, след него фдруг символ и след него пак интервал;
      n++;            //То имаме еднобуквена дума.
     i++;
    }
    if ((a[i]==' ') && (a[i+1]!=' ')) //Аналогично на първия проверяваме и за последния
     n++;
    cout<<n<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 3. Luccar каза:
   
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  { char test[100];
   int i=0,br=0,rb=0;
   cout << " Vuvedete text "<<endl;
   cin.getline(test ,100,'\n');
   while (test [i]!='\0'){
      if (test[i]!=' ')
      {br++;}
   else br=0;
      if ((br==1)&&((test [i+1]==' ')||(test[i+1]=='\0'))) 
     { rb++;}
     i++;}
     cout<<"Ima " << rb<<" broi ednobukweni dumi"<< endl;
     
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар