Проверка на символ и изречение

Да се направят функции, които проверяват дали даден символ е:

 • главна латинска буква
 • латинска буква
 • арабска цифра
 • препинателен знак

Да се направи главна програма, която тества тези функции.

По желание: Да се направи програма, която да проверява дали изречение, въведено от клавиатурата отговаря на следните правила:

 1. Започва с главна буква
 2. Съдържа поне една дума
 3. Не съдържа цифри
 4. Завършва с препинателен знак
Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Проверка на символ и изречение

 1. Nate каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  bool glavna(char c)
  {
     if ((c>='A')&&(c<='Z'))
     return true;   
  }
  
  bool malka(char c)
  {
     if ((c>='a')&&(c<='z'))
     return true;   
  }
  
  bool cifra(char c)
  {
     if ((c>='0')&&(c<='9'))
     return true;   
  }
  bool simvol(char c)
  {
     if ((c>='!')&&(c<='/')||(c>=':')&&(c<='@'))
     return true;   
  }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char c;
    cin>>c;
    if (glavna(c)) cout<<"GLAVNA E"<<endl;
    if (malka(c)) cout<<"MALKA E"<<endl;
    if (cifra(c)) cout<<"CIFRA E"<<endl;
    if (simvol(c)) cout<<"PREPINATELEN ZNAK E"<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  
 2. MAXA каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  bool GL (char a)
  { 
    return ((a>='A') && (a<='Z'));
  }
  bool LB (char a)
  {
   return (GL(a) || ((a>='a') && (a<='z')));
  }
  bool AC (char a)
  { 
    return ((a>='0') && (a<='9'));
  }
  
  bool PZ (char a)
  { 
    return ((a==',') || (a=='.') || (a==';') || (a=='!') || (a=='?'));
  }
  int main(int argc, char *argv[])
  
  {
    char x;
    cin>>x;
    cout<<"Dali e Glavna Latinska bukva:"<<GL(x)<<endl;
    cout<<"Dali e Latinsta Bwukva:   "<<LB(x)<<endl;
    cout<<"Dali e Arabska Cifra:    "<<AC(x)<<endl;
    cout<<"Dali e Prepinatelen Znak:  "<<PZ(x)<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар