Квадратно уравнение

Напишете функция, която намира и отпечатва решенията на квадратно уравнение.

По желание: Напишете функция, която намира решенията на квадратно уравнение, но ги връща като резултат.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

6 Responses to Квадратно уравнение

 1. Kosmos каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  using namespace std;
   
  void kvadratno(double a,double b,double c)
    {
       double d,x,y;
       d=pow(b,2)+4*a*c;
       cout<<"D:"<<d<<endl;
       if (d<0)
       cout<<"nqma re6enie ! "<<endl;
       else
       if (d==0)
       cout<<"x=0 !";
       else{
       x=(-b+sqrt(d))/(2*a);
       cout<<"x:"<<x<<endl;
       y=(-b-sqrt(d))/(2*a);
       cout<<"y:"<<y<<endl;
  }     
     }
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    double a,b,c;
    cout<<"a:";
    cin>>a;
    cout<<"b:";
    cin>>b;
    cout<<"c:";
    cin>>c;
    kvadratno(a,b,c);
     system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  
 2. Nate каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  
  using namespace std;
  
  int lineino(int a, int b, double &x)
  {
      if ((a==0)&&(b!=0)) return -2;//ako a=0 b!=0 nqma reshenie
      if ((a!=0)&&(b==0)) return -1;//ako b=0 vsqko x e reshenie 
      if ((a!=0)&&(b!=0))
      {
      x=(-b/a);//i to e -b/a
      return 0;//ima reshenie
      }   
  }
  
  int kvadratno(int a, int b, int c, double &x1, double &x2)//a,b,c parametri na uravnenieto , x1,x2 resheniqta
  //1- 2 korena , 0- 1 koren , -1-vsqko x, -2-nqma reshenie
  {
      double d;
      d=pow(b,2)-4*a*c;
      if (a==0) return lineino(b,c,x1); //-2 NR -1 vsqko x 0 reshenie
      else if (d==0) { x1=-b/2*a; return 0; }//ima edin koren
      else if (d<0) return -3;
      else 
      {
        x1=((-b+sqrt(d))/2*a);
        x2=((-b-sqrt(d))/2*a);
        return 1;
      }
  }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a,b,c;
    double x1,x2;
    cin>>a>>b>>c;
    switch (kvadratno(a,b,c,x1,x2))
    {
    case 1 : cout<<"x1="<<x1<<" x2="<<x2;break;
    case 0 : cout<<"x1="<<x1;break;
    case -1 :cout<<"Vsqko x e reshenie";break;
    case -2 :cout<<"Nqma reshenie";break;
    case -3 :cout<<"Nqma realni koreni";break;
    }
    cout<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  
 3. MAXA каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  
  using namespace std;
  
  void KVU(int a,int b,int c,double &x1,double &x2)
  {
   float D;
   D=sqrt(b*b-4*a*c);
   if (D>0) {
    x1=(-b+D)/2*a;
    x2=(-b-D)/2*a;
    cout<<"x1= "<<x1<<endl;
    cout<<"x2= "<<x2<<endl;
   }
   if (D==0){
    x1=-b/2*a;
    cout<<"x1= "<<x1<<endl;
   }
   if (D<0)
    cout<<"Nqma re6enie \n";
  }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a,b,c;
    double x1,x2;
    cout<<"Vyvedete koeficientite na kvadratno uravnenie: \na: ";
    cin>>a;
    cout<<"b: ";
    cin>>b;
    cout<<"c: ";
    cin>>c;
    cout<<endl;
    KVU(a,b,c,x1,x2);
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  • Данаил каза:

   Макса, не си разгледал варианта a=0. Освен това x1 и x2 не е нужно да са декларирани като параметри, защото така или иначе в главната програма не може да се прецени кой от случаите е – дали има корени въобще и колко са – един или два. Така че няма и как да се използват стойностите които връщат.

Вашият коментар