Пресмятане на хипотенуза

Напишете програма, която при дадени два катета на правоъгълен триъгълник пресмята дължината на хипотенузата. За пресмятането да се ползва Питагоровата теорема.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Пресмятане на хипотенуза

 1. Данаил каза:
  program project2;
  var
   a, b, c: real;
  begin
   Write('vavedete katetite (a i b):');
   ReadLn(a, b);
  
   c:=sqrt(a*a + b*b);
  
   WriteLn('Hiputenuzata e ', c:5:2);
  
   ReadLn;
  end.
  

Вашият коментар