Разстояние на точка до центъра

Да се напише програма, която при дадени X и Y координати на точка от равнината пресмята разстоянието от точката до центъра на координатната система.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар