Проверка дали е цифра

Да се въведе символ и да се изведе TRUE ако е арабска цифра и FALSE, ако не е.
Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Проверка дали е цифра

 1. I.Ivanov каза:
   program Cifri;
  Var
  Simvol:Char;
  Proverka:Boolean;
  
  begin
  WriteLn ('Vuvedete Simvol');
  ReadLn (Simvol);
  Proverka:=(Simvol >='0') and (Simvol<='9');
  WriteLn ('Dali e cifra ', proverka) ;
  ReadLn;
  end.
                  
  

Вашият коментар