Архив за етитет: отпечатване

08 януари, четвъртък

** Текст с рамка, избрана от нас / ???

ASCII Art / 5

13 ноември, четвъртък

Обръщане в друга бройна система * / 1

06 януари, понеделник

Текст със звук в центъра на екрана / ???

30 октомври, сряда

На колко години ще съм тогава? / 1

18 октомври, петък

ASCII Art / ???

04 октомври, петък

Обръщане в друга бройна система * / 3

30 септември, понеделник

Извеждане на данни за човек / 2

Различни начин за извеждане на сумата на число / 1

29 май, сряда

*** Триъгълник на Паскал / 2

25 октомври, четвъртък

Текст в центъра на екрана / 1

ASCII Art / 5

24 октомври, сряда

Текст с рамка / 3

28 септември, петък

Обръщане в друга бройна система / 5

Време между две дати / 4

Различни начин за извеждане на сумата на число / 3

22 октомври, петък

06.02 ASCII Art / 2

06.01 Текст с рамка / 2

20 октомври, сряда

05.02 Текст в центъра / 3

05.01 Текст и звук / 4