Размяна на минималния и максимания елемент

Да се напише програма, която позволява да се въведе от клавиатурата масив от 10 числа, после разменя местата на минималния и максималния елемент и отпечатва получения масив.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Размяна на минималния и максимания елемент

 1. kaloyan каза:
  VAR
   a:array[1..10] of integer;
   i:integer;
  begin
  writeln('vavedete elementite na masiva: ');
  //ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МАСИВА
   for i:=1 to 10 do
    readln(a[i]);
   writeln;
  //ИЗВЕЖДАНЕ НЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МАСИВА
   writeln(a[10]);
   for i:=2 to 9 do
    writeln(a[i]);
   writeln(a[1]);
  readln;
  end. 
  
 2. kaloyan каза:

  Ето я задачата редактирана, надявам се сега да съм я направил правилно :)

  VAR
   a:array[1..10] of integer;
   i,min,max:integer;
  begin
  writeln('vavedete elementite na masiva: ');
  //ВЪВЕЖДАМЕ ПЪРВИЯ ЕЛЕМЕНТ НА МАСИВА, ЗА ДА СЕ СПИСВОИ КАТО НАЙ-МАЛКА И НАЙ-ГОЛЯМА СТОЙНОСТ
   readln(a[1]);
   min:=a[1];
   max:=a[1];
  //ВЪВЕЖДАМЕ ОСТАНАЛИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА МАСИВА
   for i:=2 to 10 do
    readln(a[i]);
   writeln;
  //ПРАВИМ ПРОВЕРКА ЗА НАЙ-ГОЛЯМАТА И НАЙ-МАЛКАТА СТОЙНОСТ
   for i:=1 to 10 do
    if a[i]<min then min:=a[i]
     else
    if a[i]>max then max:=a[i];
  //ИЗВЕЖДАМЕ ЕЛЕМЕНТИНЕ НА МАСИВА
   for i:=1 to 10 do
  {ПЪРВО ПРАВИМ ПРОВЕРКА ЗА НАМИРАНЕ НА НАЙ-МАЛКАТА И НАЙ-ГОЛЯМАТА СТОЙНОСТ НА МАСИВА
  Ако елемента на масива с номер i е равен на максималната стойност тогава се отпечатва той}
    if a[i]=max then writeln(min)
     else
  //Иначе ако елемента на масива с номер i е равен на минималната стойност тогава се отпечатва той
    if a[i]=min then writeln(max)
     else
  //И след това ако е някоя от средните стойности се отпечатва
    writeln(a[i]);
  
  readln;
  end.  
  

Вашият коментар