Ученици с дадена оценка

Да се напише програма, която позволява да се въведат от клавиатурата брой ученици и по една оценка за всеки от тях. След това при въвеждане на оценка отпечатва колко ученици имат тази оценка и кои номера са. Ако няма такива ученици, да се изведе подходящо съобщение.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Ученици с дадена оценка

 1. kaloyan каза:
  VAR a:array[1..100] of integer;
    n,i,ocenka:integer;
  BEGIN
   write('vavedete broq na uchenicite: '); readln(n);
   writeln;
   writeln('vavedete ocenkite na uchenicite:');
    for i:=1 to n do begin
     repeat
      write(i,': '); readln(a[i]);
      if ((a[i]<2) or (a[i]>6)) then writeln('nevalidna ocenka!');
     until ((a[i]>=2) and (a[i]<=6));
      end;
   write('vavedete ocenka: '); readln(ocenka);
    for i:=1 to n do
     if a[i]=ocenka then writeln(i,': ',a[i]);
  readln;
  END.  
  
 2. kaloyan каза:

  Пропуснал съм да направя проверка – ако няма ученик с такава оценка… Ето я програмата с проверка:

  VAR a:array[1..100] of integer;
    n,i,ocenka:integer;
  BEGIN
   write('vavedete broq na uchenicite: '); readln(n);
   writeln;
   writeln('vavedete ocenkite na uchenicite:');
    for i:=1 to n do begin
     repeat
      write(i,': '); readln(a[i]);
      if ((a[i]<2) or (a[i]>6)) then writeln('nevalidna ocenka!');
     until ((a[i]>=2) and (a[i]<=6));
      end;
   write('vavedete ocenka: '); readln(ocenka);
    for i:=1 to n do
     if a[i]=ocenka then writeln(i,': ',a[i]);
    if a[i]<>ocenka then writeln('nqma uchenik s ocenka ',ocenka);
  readln;
  END.   
  

Вашият коментар