По-топлите дни от месеца

Да се напише програма, която позволява да се въведат  среднодневните температури за месец (или за част от него) и после извежда:

 • температурите по дни във вид на таблица
 • броят на дните с температура над средната
 • датите, за които температурата е над средната и колко точно е била
Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to По-топлите дни от месеца

 1. kaloyan каза:
  VAR t:array[1..31] of integer;
    n,i,sbor,broi:integer;
    sredno:real;
  BEGIN
    write('za kolko dni 6te vavejdate temperaturite: '); readln(n);
    writeln;
    writeln('vavedete temperaturite za:');
    for i:=1 to n do begin
     write('den ',i,': '); readln(t[i]); end;
    writeln;
    for i:=1 to n do
     writeln('den ',i,' - ',t[i]);
  sbor:=0;
    for i:=1 to n do
      sbor:=sbor+t[i];
    sredno:=sbor/n;
   writeln;
   writeln('Dnite s temperatura nad srednata:');
  broi:=0;
    for i:=1 to n do
     if t[i]>sredno then begin writeln('den ',i,' - ',t[i]); broi:=broi+1; end;
    writeln;
    writeln('Ima ',broi,' dni s temperatura nad srednata');
  
  readln;
  END.
  

Вашият коментар