Запис на срочни оценки

Да се напише програма, която позволява да се въведат срочните оценки по 6 предмета и записва тези данни във файл.

По желание: Да може да се въвеждат също и имената на предметите и те да се запишат във файла.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Запис на срочни оценки

 1. kaloyan каза:

  Коментарите си ги писах за себе си, но след това реших, че ще е по-добре да не ги изтривам, когато публикувам задачата

  CONST
   n=6;//Броя на учениците
  TYPE
   uchenik=record
    predmet:string[20];
    uspeh:integer;
   end;
  VAR
   f:file of uchenik;
   uch: array[1..n] of uchenik;
   i:integer;
  BEGIN
  //Въвеждаме данните
   for i:=1 to n do
    with uch[i] do begin
     write('Predmet: '); readln(predmet);
     write('Uspeh: '); readln(uspeh);
     writeln;
   end;
  //Записваме ги във файл
   assign(f,'info.dat');//Връзка в файла
   rewrite(f);//Отваряме файла за запис
    for i:=1 to n do write(f,uch[i]);//Записваме информацията от променливата във файла
   close(f);//Затваряме файла
  readln;
  END.
  • Данаил каза:

   Специално за този сайт са ОК и така – нали е учебен. Иначе, по принцип, няма нужда да се коментират очевидни неща. Но коментарите преди всеки блок за обработка са ОК, защото подпомагат ориентирането в кода.

Вашият коментар