Среднодневни температури

Във файл са записани среднодневните температури за текущата седмица от месец февруари, по една на ден (напишете програма, която записва тези температури). Напишете програма, която след въвеждане от клавиатурата на дадена температура прави следното:

  • прочита данните от файла в масив
  • намира броят на дните в които температурата е над дадената
  • извежда на екрана кои са тези дни и каква е била температурата тогава
  • извежда среднодневната температура
  • извежда най-ниската и най-високата температура за периода
Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар