Четене и запис във файл

Напишете програма, която:

 • прочита масив от клавиатурата
 • записва го във файл
 • прочита го от файл
 • отпечатва го
Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Четене и запис във файл

 1. kaloyan каза:
  VAR
   a:array[1..100] of integer;
   i,n:integer;
   f:file of integer;
  BEGIN
   write('Broi elementi: '); readln(n);
  
   for i:=1 to n do begin
    write('Element ',i,': '); readln(a[i]);
   end;
  //Записваме масива във файл
  assign(f,'file.dat');
   rewrite(f);
    for i:=1 to n do write(f,a[i]);
   close(f);
  writeln;
  //Прочитаме масива от файла
  assign(f,'file.dat');
   reset(f);
    for i:=1 to n do begin
     read(f,a[i]);
     writeln(a[i]);
    end;
   close(f);
  readln;
  END.

Вашият коментар