Статистика за файл

Да се напише програма, която прочита файл и отпечатва колко реда и колко символа се съдържат във файла.

По желание: Да се отпечата още:

 1. колко символа съдържа най-дългия ред
 2. има ли празни редове във файла и колко
 3. дали във този файл има записани email-и (за улеснение – да се разпознават само по знака @)
 4. други статистики – по желание на автора на програмата
Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Статистика за файл

 1. kaloyan каза:
  VAR
   F:text;
   a:array[1..100] of string;
   i,j,k,nai_dalag_red,prazen_red,simvoli:integer;
   email:boolean;
  BEGIN
   assign(F,'File.txt');
    reset(F);
    i:=1;
  //Записваме файла в масив
     while not EOF(F) do begin
      readln(F,a[i]);
      inc(i);
     end;
   close(F);
  //Проверяваме кой ред е най-дълъг
  nai_dalag_red:=0;
  for j:=1 to i do
   if length(a[j])>nai_dalag_red then nai_dalag_red:=length(a[j]);
  
  //Проверяваме дали има записани E-mail-и
  email:=false;
  for j:=1 to i do
   for k:=1 to length(a[j]) do
    if (a[j])[k]='@' then email:=true;
  
  //Проверяваме за празни редове
  prazen_red:=0;
  for j:=1 to i-1 do
   if length(a[j])=0 then inc(prazen_red);
  
  //Проверяваме колко символи съдържа файла
  simvoli:=0;
  for j:=1 to i do
   simvoli:=simvoli+length(a[j]);
  
  //Отпечатваме статистиката
  Writeln('Broi redove: ',i-1);
  Writeln('Broi simvoli: ',simvoli);
  Writeln('Broi na simvolite na nai-dalgiq red: ',nai_dalag_red);
  if prazen_red>0 then
   writeln('Broi prazni redove: ',prazen_red)
    else
   writeln('Nqma prazni redove');
  if email then writeln('Ima zapisani e-mail-i')
   else
  writeln('Nqma zapisani e-mail-i');
  
  readln;
  
  END.
  • Данаил каза:

   Браво, много добре! Всички тези действия може да бъдат обединени в един цикъл, за да е по-ефективна програмата, но от друга страна така както си я направил е по-прегледно и ясно, така че за учебна програма е добре. Проверката дали даден ред съдържа символ може да се направи с функцията Pos, но и така е правилно. Поне използвай команда break, така че като открие знака @ в реда, да не продължава нататък. Проверката за празен ред може да става и с a[j]=“, но и така е напълно коректно.

Вашият коментар