Занимавки с числа

Да се напише програма, която позволява да се въведат N числа и после отпечатва:

 • всички числа на един ред, разделени с запетая
 • числата в ред, обратен на въведения
 • първото и последното число
 • вместо числата – сумата на всяко число с въведеното преди него
Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

6 Responses to Занимавки с числа

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a[100],n;
    cin>>n;
    if (n>=100) cout<<"prekaleno golqmo chislo\n";
    else
    {
      for (int i=0,x;i<n;i++)
      {
        cin>>x;
        a[i]=x;
      }
      for (int i=(n-1);i>=0;i--)
      cout<<a[i]<<" ";
      cout<<endl;
    }
      
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

  Числата в обратен ред.

 2. maleboldjia каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
   int i,a[100],n,sum=0,sum1;
  cout<<"Vavedi kolko elemnta shte e masiva: ";
  cin>>n;
  for(i=0;i<n;i++){
    cout<<"a["<<i<<"]= ";
    cin>>a[i];
  }
  cout<<endl;
  cout<<endl;
    //Purva zadacha:
  for(int k=0;k<i;k++)
    cout<<a[k]<<"; ";
  cout<<"\n\n\n";
    //Vtora zadacha:
  for(int k=i-1;k>=0;k--)
    cout<<a[k]<<"; ";
  cout<<"\n\n\n";
    //Treta zadacha:
  cout<<a[0]<<"; "<<a[n-1]<<endl;
  cout<<"\n\n\n";
    //Chetvurta zadaha:
  for(int k=0;k<n;k++){
    sum+=a[k]; 
    cout<<sum<<endl;
  }
  
  • Данаил каза:

   Много добре! Но спокойно може да ползваш i и n във всички цикли, те не са вложени, така че не пречи, а ще е по-лесно за четене и по-лесно ще се копира код от единия във другия цикъл :-)

 3. marant каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int n;
    int a[n];
    cout<<"Vuvedeto broq chisla:"<<endl;
    cin>>n;
        for (int i=0;i<n;i++){
        cout<<"a["<<i<<"]=";
        cin>>a[i];
        }
        int i=0;
        for(int i=0;i<n;i++){
        if(i>0){
        cout<<" , ";
        }
        cout<<a[i];
        }
        cout<<endl;
        for(int i=(n-1);i>=0;i--){
        cout<<a[i]<<" ";   
        }
        cout<<endl;
        cout<<a[0]<<" "<<a[n-1]<<endl;
        int j,suma;
        suma=0;
  
        while(i<n){
        suma+=a[i];
        cout<<"sumata e: "<<suma<<endl;
        i++;
           }
           
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  • Данаил каза:

   Мартине, така както си декларирал масива (ред 9) е от неизвестно колко елементи, защото тогава още не е въведено n. Нямаш нужда и от int i=0; (ред 16) защото във for правиш същото. Иначе кода на програмата е верен, хареса ми, че си помислил и къде да поставиш запетая и къде не (ред 18-20). Вмъквайте вложените команди навътре, по-лесно ще се чете кода.

   • marant каза:
     
    #include <cstdlib>
    #include <iostream>
    
    using namespace std;
    
    int main(int argc, char *argv[])
    {
      int n;
       cout<<"Vuvedeto broq chisla:"<<endl;
      cin>>n;
      int a[n];
      
      for (int i=0;i<n;i++){
          cout<<"a["<<i<<"]=";
          cin>>a[i];
          }
      for(int i=0;i<n;i++){
        if(i>0){
          cout<<" , ";
          }
          cout<<a[i];
          }
          cout<<endl;
      for(int i=(n-1);i>=0;i--){
          cout<<a[i]<<" ";   
          }
          cout<<endl;
          cout<<a[0]<<" "<<a[n-1]<<endl;
          int j,suma;
          suma=0;
    
      while(i<n){
          suma+=a[i];
          cout<<"sumata e: "<<suma<<endl;
          i++;
             }
             
      system("PAUSE");
      return EXIT_SUCCESS;
    }
    

Вашият коментар