Сливане на масиви *

Да се напише програма, която слива два подредени в нарастващ ред масиви в трети, така че третият масив да бъде също подреден в нарастващ ред. Третият масив не съдържа елементи.

По желание**: Да се реши задачата, ако в третия масив вече има някакви елементи.

Публикувано в 11а, 11в. Постоянна връзка.

Вашият коментар