Първата дума

Да се напише програма, която позволява да се въведе низ съдържащ няколко думи, и да се отпечата първата от тях на екрана.

Указание: Да се използват функцията за въвеждане на низ съдържащ интервали, за да се въведат думите. След това да се обходи низа докато се открие първия интервал (указващ краят на първата дума) и

 1. всички символи до интервала да се отпечатват или
 2. думата да се копира в друг низ като се използва функцията за копиране на част от низ в друг низ. Новият низ да се отпечата.
Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Първата дума

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <string.h>
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char str[50];
    cin.getline (str, 50);
    for (int i=0; str[i]!=' '; i++)
    cout<<str[i];
    cout<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар