Валидно реално число *

Напишете програма, която позволява да се въведе низ и отпечатва дали той е валидно реално число (валидното реално число може евентуално да започва със знак и после съдържа една или повече цифри, евентуално десетична точка и после евентуално още някакви цифри за дробната част).

По желание: Да се допълни програмата, така че да преобразува низа в число и да го отпечатва.

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Валидно реално число *

 1. dreanor каза:
  #include <iostream>
  #include <cstdlib>
  #include <cctype>
  #include <string.h>
  
  using namespace std;
  int valid_flstr( char *flstr){ //Prowerka za walidno realno chislo
  
    if ((flstr[0]=='-')||(isdigit(flstr[0]))){
      int br=0;
      for (int i=1; flstr[i]!='\0'; i++)
        if ((flstr[i]==',')||(flstr[i]=='.')) br++;
        else if (!isdigit(flstr[i])) return 0;
    if (br>=2) return 0;
      else return 1;
    }
    else return 0;
    }
  
  double convert(const char* flstr){ //Obrushta niza w realno chislo
   double num=0, fact=1;
   int i=0,d;
   if (flstr[i]=='-'){
    i++;
    fact=-1;
   };
   for (bool point_s=false; flstr[i]; i++){
    if (flstr[i]=='.'){
     point_s=true;
     continue;
    }
    d=flstr[i]-'0';
    if (point_s) fact/=10.0;
    num=num*10.0+(double)d;
   };
   return num*fact;
  };
  
  int main()
  {
    char flstr[15];
    cin.getline(flstr, 15);
    if (valid_flstr(flstr)){
      double num=convert(flstr);
      cout<<num<<endl;
    }
    else cout<<"Newaliden whodn";
  
    system ("PAUSE");
    return 0;
  }
  

  Това е моят вариант.
  А сега мързеливият :)

  #include <iostream>
  #include <string.h>
  using namespace std;
  
  int main()
  {
    char flstr[15];
    cin.getline(flstr,15);
    float num=atof(flstr);
    cout<<num<<endl;
    system ("PAUSE");
    return 0;
  }
  
  
  • Данаил каза:

   Много добро решение! Особено ми хареса как си реализирал преобразуването на дробната част – аз го бях измислил по-сложно, например :-) Обаче трябва да го пипнеш още малко –
   приема например -. за валидно число.

   А за мързеливото решение – бива (и е доста по-кратко, да), но не проверява дали е валидно реално число. Няма да може да се отличи въвеждане на 0.0 от въвеждане на невалидни числа (за разлика от първия ти вариант). В този смисъл не удовлетворява условието на задачата.

Вашият коментар