Процедури за дати

Да се напише програма, съдържаща и демонстрираща процедури за:

 1. връщане на датата на създаване на програмата (като параметри ден, месец и година)
 2. отпечатване на дата, при подадени като параметър ден, месец и година
 3. отпечатване на дата, като месеца е с думи (например „31 mai 2013“)
 4. преминаване  в следваща година, при подаден параметър текуща година
 5. преминаване в следващ месец, при подадени като параметри месец и година
 6. връщане на брой седмици от началото на годината (грубо пресметнати, при всеки месец от 30 дни)
 7. По желание: преминаване в следващ ден, при подаден като параметри ден, месец и година
Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

8 Responses to Процедури за дати

 1. Данаил каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  void dnes(int &d, int &m, int &g){
   d=31;
   m=5;
   g=2013;
  } 
  
  void pechat(int d, int m, int g){
   cout<<d<<'.'<<m<<'.'<<g<<endl; 
  } 
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
   int den, mesec, godina;
   dnes(den, mesec, godina);
   pechat(den, mesec, godina);
  
   //sl_godina(godina);
   //pechat(den, mesec, godina);
  
   //sl_mesec(mesec, godina);
   //pechat(den, mesec, godina);
    
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
  }
 2. maleboldjia каза:

  Втора:

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
  void dnes(int &d, int &m, int &g){
   cout<<"den :";
   cin>>d;
   cout<<"mesec :";
   cin>>m;
   cout<<"godina :";
   cin>>g;
  } 
   
  void pechat(int d, int m, int g){
   cout<<d<<'.'<<m<<'.'<<g<<endl; 
  }
   
  int main(int argc, char *argv[])
  {
   int den, mesec, godina;
   dnes(den, mesec, godina);
   pechat(den, mesec, godina);
     
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
  
   
  }
  
 3. marant каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  void dnes(int &d, int &m, int &g){
     d=29;
     m=5;
     g=2013;
  }
  void pechat(int d,int m, int g){
  cout<<d<<"."<<m<<"."<<g<<endl;
  }
  void pmesec(int d,int m, int g){
     cout<<d<<".";
     switch(m){
          case 1:cout<<"January";break;
          case 2:cout<<"February";break;
          case 3:cout<<"March";break;
          case 4:cout<<"April";break;
          case 5:cout<<"May";break;
          case 6:cout<<"June";break;
          case 7:cout<<"July";break;
          case 8:cout<<"August";break;
          case 9:cout<<"September";break;
          case 10:cout<<"October";break;
          case 11:cout<<"November";break;
          case 12:cout<<"December";break;
          }
     cout<<"."<<g<<endl;
     }
  void slgodina(int d, int m, int g){
     g++;
     cout<<d<<"."<<m<<"."<<g<<endl;
     }
  void slmesec (int d, int m,int g){
     m++;
     if(m>12){
      g++;
      m=1;
      }
     cout<<d<<"."<<m<<"."<<g<<endl;
     }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int den,mesec,godina;
    dnes(den, mesec, godina);
    pechat(den, mesec, godina);
    pmesec (den, mesec, godina);
    slgodina (den, mesec, godina);
    slmesec (den, mesec, godina);
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 4. krisizdravi95 каза:
  using namespace std;
  
  void dnes(int &d, int &m, int &g){
   d=31;
   m=5;
   g=2013;
  } 
   
  void pechat(int d, int m, int g){
   cout<<d<<'.'<<m<<'.'<<g<<endl; 
  } 
  
  void mesecd(int d, int m, int g)
  { cout<<d;
    switch(m){
      case 1: cout<<" qnuari ";break;
      case 2: cout<<" fevruari ";break;
       case 3: cout<<" mart ";break;
       case 4: cout<<" april ";break;
        case 5: cout<<" mai ";break;
        case 6: cout<<" iuni "; break;
         case 7: cout<<" iuli ";break;
         case 8: cout<<" avgust ";break;
          case 9: cout<<" septemvri ";break;
          case 10: cout<<" oktomvri ";break;
           case 11: cout<<" noemvri ";break;
           case 12: cout<<" dekemvri "; break;
           }
  cout<<g<<endl;
  }
   void slgod(int &g)
   {
      g++;
    }
    void slm(int &m, int &g)
    { 
      if(m<12)
      m++;
      else {
        m=1;
     g++;}
    }
    int brsedm(int d, int m){
      int br=(m-1)*4;
      br+=(d/7);
      return br;
    }
      
    
    
  
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
   int den, mesec, godina;
   dnes(den, mesec, godina);
   pechat(den, mesec, godina);
   mesecd(den,mesec,godina);
   cout<<brsedm(den,mesec);
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  
 5. kr1stiqn1995 каза:
  void Data(int &d,int &m,int &g){
     d=31;
     m=12;
     g=2013;
  } 
  void pechat (int d, int m, int g){
     cout<<d<<"."<<m<<"."<<g<<endl;
     }
  
  void nextyear (int &d, int &m, int &g){
     g++;
     }
     
  void nextmonth (int &d, int &m, int &g) {
     if (m==12)
    { g++;
     m=1; }
    else m++;   
  } 
       
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int den,mesec,godina;
  
    Data(den,mesec,godina);
    pechat(den,mesec,godina);
    nextyear(den,mesec,godina); 
    pechat(den,mesec,godina);
    nextmonth(den,mesec,godina);
    pechat(den,mesec,godina);
    

Вашият коментар