Функции за масиви

Да се напишат функции за работа с масиви, които позволяват следното:

 1. въвеждане на масив от клавиатурата и връщане като резултат на броят въведени елементи
 2. намиране на сумата на елементите на част от масива, при подаден начален и краен елемент
 3. намиране на броят на ненулевите елементи на част от масива, при подаден начален и краен елемент

Самият масив да бъде подаден като глобална променлива.

Публикувано в 10в. Постоянна връзка.

2 Responses to Функции за масиви

 1. kaloyan каза:
   VAR a:array[1..30] of integer;//Декларираме масив, като глобална променлива
  
  function vavejdane:integer;//Въвеждаме елеменрите
  var n,i:integer;
  begin
   write('Broi elementi: '); readln(n);
   writeln('Vavedi elementite: ');
   for i:=1 to n do
    readln(a[i]);
   result:=n;
  end;
  
  function suma_chast:integer;//Намираме сумата на част от масива
  var i,y,z,suma:integer;
  begin
   write('Nachalo: '); readln(y);
   write('Krai: '); readln(z);
   suma:=0;
   for i:=y to z do suma:=suma+a[i];
   result:=suma;
  end;
  
  function nenulevi_elementi:integer;//Намираме броят на ненулежите елементи на част от масива
  var i,y,z,broi:integer;
  begin
   write('Nachalo: '); readln(y);
   write('Krai: '); readln(z);
   broi:=0;
   for i:=y to z do
    if a[i]=0 then broi:=broi+1;
   result:=broi;
  end;
  
  BEGIN
   writeln(vavejdane);
   writeln(suma_chast);
   writeln(nenulevi_elementi);
  readln;
  END.  
  • Данаил каза:

   Калояне, кодът по принцип е верен, но е по-удачно първия и последния елемент да се въведат в главната програма и да се подават като параметри на функциите. Нали помниш как беше в презентацията – онова, което е нужно на функцията и е специфично за нея, се подава като параметри. Което е общо и за други функции, се указва като глобални променливи. А въвеждане от клавиатурата се прави само ако изрично се изисква в условието на програмата. Защото въвеждането прекъсва кода на изпълнението на програмата и например много последователни обработки са невъзможни. Освен това, ако искаме да извършим няколко изчисления с едни и същи начален и краен елемент – какво, всеки път ще въвеждаме ли едни и същи числа ли?

Вашият коментар