Лице и обиколка на кръг

Да се напише програма, съдържаща функции за пресмятане на лице и обиколка на кръг.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Лице и обиколка на кръг

 1. kaloyan каза:
  const pi=3.14;
  
  function lice(r:integer):real;
   begin
    result:=pi*r*r;
   end;
  
  function obikolka(r:integer):real;
   begin
    result:=2*pi*r;
   end;
  
  VAR r:integer;
  BEGIN
  write('Vavedi r: '); readln(r);
   writeln('Liceto e ',lice(r):0:2);
   writeln('Obikolkata e: ',obikolka(r):0:2);
  readln;
  END. 
 2. sup3rEva каза:
   program project1;
  
  const pi=3.14;
  
  function S(r:integer):real; // S - lice na kryg
  begin
    S:=pi*r*r ;
  end;
  
  function P(r:integer):real;  // P - obikolka na kryg
  begin
    P:=2*pi*r ;
  end;
  
   var r:integer ;
   begin
    Writeln ('Vyvedete radiusa:');
    Readln (r);
    Writeln ('Liceto e :' ,(S(r)):0:2);
    Writeln ('Obikolkata e:' ,(P(r)):0:2);
    REadln;
  
  end.    

Вашият коментар