Отпечатване в различни мерни единици

Да се напише програма, която съдържа процедури за отпечатване на разстояние и площ. Програмата трябва да позволява разстоянието да се отпечата в различни мерни единици.

Указание: декларирайте означението на съответната мерна единица (например см, мм, м) и коефициента, по който трябва да се умножи като глобални променливи.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Отпечатване в различни мерни единици

 1. Данаил каза:
  program project3;
  
  var
   koeficient: real;
   edinici: string;
  
  procedure PechatRazstolianie(Nsm: integer);
  var N2: real;
  begin
   N2:= Nsm*koeficient;
   WriteLn('Razstoianieto e ', N2:5:2, edinici);
  end;
  
  procedure PechatPlosht(Ssm: integer);
  begin
  
  end;
  
  begin
   edinici:= 'mm';
   koeficient:= 10;
   PechatRazstolianie(1);
   PechatRazstolianie(10);
   PechatRazstolianie(100);
   WriteLn;
   edinici:= 'm';
   koeficient:= 0.01;
   PechatRazstolianie(1);
   PechatRazstolianie(10);
   PechatRazstolianie(100);
   ReadLn;
  end. 

Вашият коментар