* Подредени по височина

Да се напише програма, която позволява да се въведе (чрез масив от структури) имената и височината на петима души, и после ги отпечатва, подредени по височина.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

One Response to * Подредени по височина

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  struct uchenik
    {
      char ime[25];
      double wisochina;
    };
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    
    const int n=5;
    uchenik a[n];
    
    for (int i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<"Wuwedi ime za "<<i+1<<" uchenik: ";
      cin>>a[i].ime;
      cout<<"Wuwedi wisochina za "<<i+1<<" uchenik: ";
      cin>>a[i].wisochina;
    }
    
    for (int i=0;i<n;i++)
     for (int k=0;k<n-i-1;k++)
     {
        if (a[k].wisochina<a[k+1].wisochina)
        {
          uchenik swap=a[k];
          a[k]=a[k+1];
          a[k+1]=swap;
        }
     }
     
     for(int k=0; k<n; k++)
        cout<<k+1<<": "<<a[k].ime<<": "<<a[k].wisochina<<endl;
    
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар