Демонстрация на структури

Да се напише програма, която имитира демонстрацията за структури, която направихме предния час:

 1. да се дефинира структура, съдържаща 3 полета от тип низ с имена ime, deistvie, predmet
 2. да се декларират 4 променливи A, B, C и D от току-що дефинирания тип
 3. да им се въведат стойности от клавиатурата или чрез инициализиране още при декларирането им
 4. да се изведат в разбъркан ред
Публикувано в 12а, 12в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Демонстрация на структури

 1. LoL каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
   struct primer
   {
      char ime[30];
      char deistvie[30];
      char predmet[30];
  };
  
  int main(int argc, char *argv[])
  
  {
    primer A={"Gosho","qde","knigi"};
    primer B={"Valio","spi","vlak"};
    primer C={"Krisi","skacha","chin"};
    primer D={"Vesko","pie","boza"};
    cout<<A.ime<<" "<<B.deistvie<<" "<<C.predmet<<endl;
    cout<<B.ime<<" "<<C.deistvie<<" "<<D.predmet<<endl;
    cout<<C.ime<<" "<<D.deistvie<<" "<<A.predmet<<endl;
    cout<<D.ime<<" "<<A.deistvie<<" "<<B.predmet<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. Gadget каза:
   
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
   struct demonstraciq
      {
        char ime[20],deistvie[20],predmet[20];
      };
      demonstraciq A,B,C,D;
  
  
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    
    
    cout<<"Vavedi danni za A(ime,deistvie,predmet): ";
    cin>>A.ime>>A.deistvie>>A.predmet;
    
    cout<<"Vavedi danni za B(ime,deistvie,predmet): ";
    cin>>B.ime>>B.deistvie>>B.predmet;
    
    cout<<"Vavedi danni za C(ime,deistvie,predmet): ";
    cin>>C.ime>>C.deistvie>>C.predmet;
    
    cout<<"Vavedi danni za D(ime,deistvie,predmet): ";
    cin>>D.ime>>D.deistvie>>D.predmet;
    
    cout<<A.ime<<" "<<C.deistvie<<" "<<B.predmet<<"!\n";
    cout<<B.ime<<" "<<D.deistvie<<" "<<C.predmet<<"!\n";
    cout<<C.ime<<" "<<A.deistvie<<" "<<D.predmet<<"!\n";
    cout<<D.ime<<" "<<B.deistvie<<" "<<A.predmet<<"!\n";
    
    
    system("PAUSE");
    return 0;
  }
   

Вашият коментар