** Шахматно поле

Ако (X, Y) и (P, Q) са координати на полета от шахматна дъска, то изведете 1 ако:

  • те не са съседни
  • те са съседни по диагонал
  • те са с различен цвят
  • в полето (X, Y) е разположен кон, той бие полето (P, Q)
  • в полето (X, Y) е разположен топ, той бие полето (P, Q)
  • в полето (X, Y) е разположена царица, тя бие полето (P, Q)
Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар