Задачи за логически тип данни

1. Да се въведе цяло число и да се отпечата 1 ако е положително и 0 в противен случай
2. Да се въведе цяло число и да се отпечата 1 ако е четно двуцифрено и 0 в противен случай
3. Да се въведе цяло число и да се отпечата 1 ако е валиден номер на месец и 0 иначе
4. Да се въведе реално число и да се отпечата 1 ако не е в интервала [5, 10) и 0 иначе
5. Да се въведат две булеви стойности и да се отпечатат резултатът от всички  логически операции, приложени към тях
6. Да се въведе цяло трицифрено число. Програмата да изведе 1 ако всичките му цифри са кратни на 3, и 0 в противен случай.
7. Напишете програма която при въвеждане на число и други две числа извежда 1 ако числото е между тях и 0 в противен случай
8. Напишете програма която при въвеждане на число и долна и горна граница на диапазон извежда 1 ако числото е в диапазона и 0 в противен случай

Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

7 Responses to Задачи за логически тип данни

 1. sup3rEva каза:

  Първата задача:

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    
    int a;
    cout<< "Vyvedete chislo"<<endl<<endl;
    cin>>a;
    cout<<(a>0)<<endl<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

  Втората задача:

   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    
    int a;
    cout<< "Vyvedete chislo"<<endl<<endl;
    cin>>a;
    cout<<((a%2==0) && (a>=10)&& (a<=99))<<endl<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  } 

  Третата задача:

   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    
    int a;
    cout<< "Vyvedete chislo"<<endl<<endl;
    cin>>a;
    cout<< ((a>=1)&& (a<=12))<<endl<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  } 
 2. Lubomir Dizela каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a, b, c;
    cout<<"Vavedete chisloto:";
    cin>>a;
    cout<<"Vavedete diapazon:";
    cin>>b, c;
    cout<<"1-ako e v diapazona, inache 0:"<<((a<=c)&&(a>=b))<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
   
 3. sup3rEva каза:

  Четвъртата задача:

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    
    int a;
    cout<< "Vyvedete chislo"<<endl<<endl;
    cin>>a;
    cout<< ((a>=5) &&(a<=10))<<endl<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
 4. kaloyan каза:

  1.

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a;
    cout<<"Vavedete chislo: ";
    cin>>a;
    cout<<(a>0)<<endl;
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }

  2.

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a;
    cout<<"Vavedi chislo: ";
    cin>>a;
    cout<<((a%2==0) && (((a>=10)&&(a<=99)) || ((a<=-10)&&(a>=-99))))<<endl;
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }

  3.

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a;
    cout<<"Vavedi nomer na mesec: ";
    cin>>a;
    cout<<((a>=1) && (a<=12))<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }

  4.

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a;
    cout<<"Vavedi chislo: ";
    cin>>a;
    cout<<((a>=5) && (a<10))<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
 5. sup3rEva каза:

  Шестата задача:

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    
    int a;
    cout<< "Vyvedete chislo"<<endl<<endl;
    cin>>a;
    int c1=a/100;
    int c2=a/10%10;
    int c3=a%10;
    cout<< ((c1%3==0)&& (c2%3==0)&& (c3%3==0)&&(a>=100) &&(a<=999))<<endl<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }

  Седмата задача:

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    
    int a,b,c;
    cout<< "Vyvedete chislo"<<endl<<endl;
    cin>>b;
    cout<< " Vyvedete dve chisla "<<endl<<endl;
    cin>> a;
    cin>> c;
    cout<< ((b>a) && (a<c))<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
 6. kaloyan каза:

  6.

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a;
    cout<<"Vavedi tricifreno chislo: ";
    cin>>a;
    int c1=a/100;
    int c2=a/10%10;
    int c3=a%10;
    cout<<(((c1%3==0) && (c2%3==0) && (c3%3==0)) && ((a>=100) && (a<=999)))<<endl;
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар