Файл с таблицата за умножение

Да се напише програма, която записва във файл таблицата за умножение на числата от 1 до 10, подходящо оформена и после извежда съдържанието на файла на екран.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Файл с таблицата за умножение

 1. Emili Cekova каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
   fstream MyFile;
   MyFile.open("chisla.txt", ios::out);
   for(int i=1;i<=10;i++)
   for(int j=1;j<=10;j++)
  MyFile<<i<<'*'<<j<<'='<<i*j<<endl;
  MyFile.close();
  
   char x[100];
   MyFile.open("chisla.txt", ios::in);;
   while (!MyFile.eof()) {
     MyFile>>x;
    cout<< x<<endl;
  }
   MyFile.close();
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. lochka каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream>
   
  using namespace std;
   
  int main(int argc, char *argv[]) // deklarirane na glavnata funkcia
  {
   fstream MyFile; // deklarirane na file za chetene i za zapis
   MyFile.open("chisla.txt", ios::out); // otvarqne na file 
   for(int i=1;i<=10;i++) // cikul for 
   for(int j=1;j<=10;j++) // cikul for
  MyFile<<i<<'*'<<j<<'='<<i*j<<endl; // izvejdane na proizvedenieto
  MyFile.close(); // zatvarqne na file
   
   char x[100]; // deklarirane na niz sus 100 sumvola
   MyFile.open("chisla.txt", ios::in);; // otvarqne na file  
   while (!MyFile.eof()) { // cikul while
     MyFile>>x; // vuvejdame x ot MyFile 
    cout<< x<<endl; // izvejdame x
  }
   MyFile.close(); // zatvarqne na file
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  } 

Вашият коментар