Библиотека за работа с дати

Да се създаде библиотека за работа с дати (с файлове dati.h и dati.cpp), който съдържа следните функции:

 1. четене на дата от клавиатурата
 2. извеждане на дата на екрана в различен формат (например 31.10.2013, 10/31/2013)
 3. проверка дали две дати съвпадат
 4. проверка коя е по-късната от две дати
 5. извеждане на сезона за дадена дата
 6. ** прибавяне на определен брой дни към дата

Напишете програма, която демонстрира тази библиотека.

По желание: Добавете и други функции за работа с дати.

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Библиотека за работа с дати

 1. kaloyan каза:

  Главната програма:

  #include <iostream>
  #include <stdlib.h>
  #include "dati.h"
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	int d, m, g;
  	
  	//?????? ?? ???? ?? ????????????
  	chetene(d,m,g);
  	
  	//????????? ?? ???? ?? ?????? ? ???????? ?????? (???????? 31.10.2013, 10/31/2013)
  	izvejdane(d,m,g);
  	
  	//???????? ???? ??? ???? ????????
  	cout<<"Dali savpadat: "<<savpadat(12,12,2012, 31,10,1999)<<endl;
  	cout<<"Dali savpadat: "<<savpadat(26,01,2005, 26,01,2005)<<endl;
  	
  	//???????? ??? ? ??-??????? ?? ??? ????
  	cout<<"Po-kasna e data "<<po_kasna(15,10,2014, 31,10,2014)<<endl;
  	cout<<"Po-kasna e data "<<po_kasna(15,10,2016, 15,10,2012)<<endl;
  	cout<<"Po-kasna e data "<<po_kasna(15,10,2012, 15,04,2012)<<endl;
  	
  	//????????? ?? ?????? ?? ?????? ????
  	sezon(d,m);
  	
  	//** ????????? ?? ????????? ???? ??? ??? ????
  	dobavqne(d,m,g);
  	izvejdane(d,m,g);
  	
  	system("pause");
    return 0;
  }

  dati.cpp

  #include <iostream>
  #include <stdlib.h>
  
  using namespace std;
  
  //?????? ?? ???? ?? ????????????
  void chetene(int &d, int &m, int &g){
  	cout<<"Vavedi data: ";
  	cin>>d>>m>>g;
  }
  
  //????????? ?? ???? ?? ?????? ? ???????? ?????? (???????? 31.10.2013, 10/31/2013)
  void izvejdane(int d, int m, int g){
  	char ch;
  	cout<<"Vavedi simvol: ";
  	cin>>ch;
  	cout<<d<<ch<<m<<ch<<g<<endl;
  }
  
  //???????? ???? ??? ???? ????????
  bool savpadat(int d1, int m1, int g1, int d2, int m2, int g2){
  	if((d1==d2) && (m1==m2) && (g1==g2)) return true;
  	else return false;
  }
  
  //???????? ??? ? ??-??????? ?? ??? ????
  int po_kasna(int d1, int m1, int g1, int d2, int m2, int g2){
  	if(g1>g2) return 1;
  	else
  	if(m1>m2){
  		if(g1>=g2) return 1;
  	}
  	else
  	if(d1>d2){
  		if(m1>=m2)
  			if(g1>=g2) return 1;
  	}
  	else return 2;
  }
  
  //????????? ?? ?????? ?? ?????? ????
  void sezon(int d, int m){
  	switch(m){
  		case 4:
  		case 5: cout<<"Prolet"; break;
  		case 7:
  		case 8: cout<<"Lqto"; break;
  		case 10:
  		case 11: cout<<"Esen"; break;
  		case 1:
  		case 2: cout<<"Zima"; break;
  		case 3: if(d>=22) cout<<"Prolet"; else cout<<"Zima"; break;
  		case 6: if(d<=21) cout<<"Prolet"; else cout<<"Lqto"; break;
  		case 9: if(d>=22) cout<<"Esen"; else cout<"Lqto"; break;
  		case 12: if(d>=22) cout<<"Zima"; else cout<<"Esen"; break;
  	}
  	cout<<endl;
  }
  
  //** ????????? ?? ????????? ???? ??? ??? ????
  void dobavqne(int &d, int &m, int &g){
  	int max_d;
  	int dni;
  	cout<<"Dobavi dni: ";
  	cin>>dni;
  	switch(m){
  		case 1:
  		case 3:
  		case 5:
  		case 7:
  		case 8:
  		case 10:
  		case 12: max_d=31; break;
  		case 4:
  		case 6:				
  		case 9:
  		case 11: max_d=30; break;
  		case 2: if (((g%4 == 0) || (g%400 == 0)) && g%100 != 0) max_d=29;
      		else max_d=28;
  	}
  	int razlika=d+dni-max_d;
  	for(int i=dni; i>0; i--){
  		if(d<=max_d) d++;
  		else {
  			m++;
  			d=1;
  				if(m>12) {
  					g++;
  					m=1;
  					d=1;
  				}
  		}
  	}
  }

  dati.h

  //четене на дата от клавиатурата
  void chetene(int &d, int &m, int &g);
  
  //извеждане на дата на екрана в различен формат (например 31.10.2013, 10/31/2013)
  void izvejdane(int d, int m, int g);
  
  //проверка дали две дати съвпадат
  bool savpadat(int d1, int m1, int g1, int d2, int m2, int g2);
  
  //проверка коя е по-късната от две дати
  int po_kasna(int d1, int m1, int g1, int d2, int m2, int g2);
  
  //извеждане на сезона за дадена дата
  void sezon(int d, int m);
  
  //** прибавяне на определен брой дни към дата
  void dobavqne(int &d, int &m, int &g);
  • Данаил каза:

   Още една задача, охо! :-)

   Тук обаче имам забележки:
   1) по izvejdane() – функциите трябва да са като черна кутия или като универсален инструмент – всичко необходимо за тях трябва да им идва като параметър (а не чрез въвеждане от клавиатурата) – освен ако не е изрично указано.
   2) po_kasna() може да бъде направена по-оптимално. Имам в предвид условията за годините.
   3) dobavqne() както си го реализирал ще работи само за добавяне на по-малко от 30 дни. Може да се направи да работи за произволен брой дни, помисли как.

   Задачите не са тривиални и изискват обмисляне, радвам се, че си ги решил всичките…

Вашият коментар