* Библиотека за работа с масиви

Да се създаде библиотека за работа с масиви (с файлове masivi.h и masivi.cpp), който съдържа следните функции:

 1. четене на масив от клавиатурата
 2. извеждане на масив на екрана
 3. преобразуване на масив от низове в масив от числа
 4. намиране на сумата на елементите на масив
 5. намиране на броят елементи, равни на някаква стойност
 6. намиране на броят елементи, по-големи от дадена стойност
 7. ** прехвърляне в друг масив на всички елементи, равни на някаква стойност
 8. ** прехвърляне в друг масив на всички елементи, по-големи от дадена стойност

Първите 3 са за масиви от низове, а останалите – за целочислени масиви. Напишете програма, която демонстрира тази библиотека.

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to * Библиотека за работа с масиви

 1. kaloyan каза:

  Главната програма:

  #include <iostream>
  #include <stdlib.h>
  #include "masivi.h"
  #include <string.h>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	char str[]="";
  	const int length=6;
  	int arr[length]={1,2,3,4,5,2};
  	int ravni[]={};
  	int golemi[]={};
   	
  	chetene(str);
  	izvejdane(str);
  	preobrazuvane(str);
  	cout<<"Sumata na elementite na masiva e: "<<suma(arr,length)<<endl;
  	cout<<"Broi na elementi s dadena stoinost: "<<br_elementi(arr, length, 2)<<endl;
  	cout<<"Broi na elementi po-golemi ot dadena stoinost: "<<br_golemi(arr, length, 2)<<endl;
  	prehvarlqne_ravni(arr, ravni, length, 2);
  	prehvarlqne_golemi(arr, golemi, length, 2);
  	
  	system("pause");
    return 0;
  }

  masivi.cpp

  #include <iostream>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  
  using namespace std;
  
  //четене на масив от клавиатурата
  void chetene(char str[]){
  	cin>>str;
  }
  
  //извеждане на масив на екрана
  void izvejdane(char str[]){
  	cout<<str<<endl;
  }
  
  //преобразуване на масив от низове в масив от числа
  void preobrazuvane(char str[]){
  	int i=0;
  	while (str[i] != '\0') i++;
  	int arr[i];
  	for(int j=0; j<i; j++){
  		switch(str[j]){
  			case '1' : arr[j]=1; break;
  			case '2' : arr[j]=2; break;
  			case '3' : arr[j]=3; break;
  			case '4' : arr[j]=4; break;
  			case '5' : arr[j]=5; break;
  			case '6' : arr[j]=6; break;
  			case '7' : arr[j]=7; break;
  			case '8' : arr[j]=8; break;
  			case '9' : arr[j]=9; break;
  		}
  	}
  }
  
  //намиране на сумата на елементите на масив
  int suma(int arr[], int length){
  	int suma=0;
  	for(int i=0; i<length; i++){
  		suma=suma+arr[i];
  	}
  	return suma;
  }
  
  //намиране на броят елементи, равни на някаква стойност
  int br_elementi(int arr[], int length, int stoinost){
  	int br=0;
  	for(int i=0; i<length; i++){
  		if(arr[i]==stoinost) br++;
  	}
  	return br;
  }
  
  //намиране на броят елементи, по-големи от дадена стойност
  int br_golemi(int arr[], int length, int stoinost){
  	int br=0;
  	for(int i=0; i<length; i++){
  		if(arr[i]>stoinost) br++;
  	}
  	return br;
  }
  
  //** прехвърляне в друг масив на всички елементи, равни на някаква стойност
  void prehvarlqne_ravni(int arr[], int ravni[], int length, int stoinost){
  	int j=0;
  	for(int i=0; i<length; i++){
  		if(arr[i]==stoinost){
  			ravni[j]=arr[i];
  			j++;
  		}
  	}	
  }
  
  //** прехвърляне в друг масив на всички елементи, по-големи от дадена стойност
  void prehvarlqne_golemi(int arr[], int golemi[], int length, int stoinost){
  	int j=0;
  	for(int i=0; i<length; i++){
  		if(arr[i]>stoinost){
  			golemi[j]=arr[i];
  			j++;
  		}
  	}	
  }

  masivi.h

  //четене на масив от клавиатурата
  void chetene(char str[]);
  
  //извеждане на масив на екрана
  void izvejdane(char str[]);
  
  //преобразуване на масив от низове в масив от числа
  void preobrazuvane(char str[]);
  
  //намиране на сумата на елементите на масив
  int suma(int arr[], int length);
  
  //намиране на броят елементи, равни на някаква стойност
  int br_elementi(int arr[], int length, int stoinost);
  
  //намиране на броят елементи, по-големи от дадена стойност
  int br_golemi(int arr[], int length, int stoinost);
  
  //** прехвърляне в друг масив на всички елементи, равни на някаква стойност
  void prehvarlqne_ravni(int arr[], int ravni[], int length, int stoinost);
  
  //** прехвърляне в друг масив на всички елементи, по-големи от дадена стойност
  void prehvarlqne_golemi(int arr[], int golemi[], int length, int stoinost);

Вашият коментар