Лице и обиколка на правоъгълник

Напишете програма, която при въвеждане на дължината на страните отпечатва лицето и обиколката на правоъгълник (вижте за пример задачата за лице и обиколка на кръг).

Публикувано в 10a, 10б с етикети . Постоянна връзка.

8 Responses to Лице и обиколка на правоъгълник

 1. Elitsa каза:
  program project1;
  
  var
  S, a, b , P : Real ;
  begin
   Write('Vavedete stranite:');
   ReadLn(a,b);
  
   S:= a*b ;
   P:= 2*a+2*b  ;
   Writeln('Obikolkata e ', P:5:3);
   WriteLn('Liceto e ', S:5:3);
   ReadLn;
  end. 
 2. cwettelinaa каза:
  program project1;
  const
   Pi = 3.14;
  var
   R, S, P: Real;
  begin
   Write('Vavedete stranite:');
   ReadLn(A, B);
  
   S:= A*B;
   P:= 2A+2B;
  
   Writeln('Obikolkata e ', P:6:2);
   WriteLn('Liceto e ', S:6:2);
   ReadLn;
  end.
 3. Mladen96 каза:
   
  program project1;
  
  var
  a, b, S, P: Real;
  
  begin
  Write ('Vavedete stranite :');
  ReadLn (a);
  ReadLn (b);
  
  S:= a*b;
  P:= 2*a+2*b;
  
  WriteLn ('Obikolkata e', P:5:3);
  WriteLn ('Liceto e', s:5:3);
  ReadLn;
  
  end.
       
 4. teriinkaa17 каза:
  program Project1;
  
  var
   a,b, S, P: Real;
  begin
   Write('Vavedete stranite:');
   ReadLn(a);
   ReadLn(b);
  
   S:= a*b;
   P:= 2*a+2*b;
  
   Writeln('Obikolkata e ', P:5:3);
   WriteLn('Liceto e ', S:5:3);
   ReadLn;
  end. 
  
 5. Niki i Stella каза:
   program project1;
  
  var
   a, b, S, P: Real;
  begin
   Write('Vavedete a:');
   ReadLn(a);
   Write('Vavedete b:');
   ReadLn(b);
  
   S:= a*b;
   P:= 2*a+2*b;
  
   Writeln('Obikolkata e ', P:5:3);
   WriteLn('Liceto e ', S:5:3);
   ReadLn;
  end.  
 6. Mimi.Mishi каза:
  program project1;
  
  var
   a, b, S, P: Real;
  begin
   Write('Vavedete a:');
   ReadLn(a);
   Write ('Vavedete b:') ;
   ReadLn (b);
  
   S:= a*b;
   P:= 2*a + 2*b;
  
   WriteLn;
   Writeln('Perimetara e ', P:5:3);
   WriteLn('Liceto e ', S:5:3);
   ReadLn;
  end. 
 7. Maggie i Cveti каза:
   program project1745;
  
  var
   a, b, S, P: Real;
  begin
   Write('Vavedete a:');
   ReadLn(a);
   Write('Vavedete b:');
   ReadLn(b);
  
   S:= a*b;
   P:= 2*a+2*b;
  
   Writeln('Obikolkata e ', P:5:3);
   WriteLn('Liceto e ', S:5:3);
   ReadLn;
  end. 

Вашият коментар