Процедури за дати

Да се напише програма, съдържаща и демонстрираща процедури за:

 1. връщане на датата на създаване на програмата (като параметри ден, месец и година)
 2. отпечатване на дата, при подадени като параметър ден, месец и година
 3. отпечатване на дата, като месеца е с думи (например „31 mai 2013“)
 4. преминаване  в следваща година, при подаден параметър текуща година
 5. преминаване в следващ месец, при подадени като параметри месец и година
 6. връщане на брой седмици от началото на годината (грубо пресметнати, при всеки месец от 30 дни)
 7. По желание: преминаване в следващ ден, при подаден като параметри ден, месец и година
Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Процедури за дати

 1. Данаил каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  // печат на дата
  void pechat(int den, int mesec, int godina) {
   cout<<den<<'.'<<mesec<<'.'<<godina<<endl;
  }
   
  // връща текуща дата
  void dnes(int &den, int &mesec, int &godina) {
   den=29;
   mesec=5;
   godina=2014;
  }
  
  // връща сл.година
  int sl_godina(int godina) {
   return godina+1;
  }
  
  // връща сл.месец
  bool sl_mesec(int &mesec, int &godina) {
   if(mesec>=12) {
    godina++;
    mesec=1;
    return true;
   }
   else {
    mesec++;
    return false;
   }
  }
  
  // връща сл.ден
  bool sl_den(int &den, int &mesec, int &godina) 
  {
   den++;
   int max_den;
   switch(mesec) 
   {
    case 1:
    case 3:
    case 5:
    case 7:
    case 8:
    case 10:
    case 12: max_den=31;
    case 2: max_den=28;
    default: max_den=30;
   }
   if(den>max_den) 
   {
    den=1;
    sl_mesec(mesec, godina);
    return true;
   }
   return false;
  }
  
  
  // главна функация
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    pechat(30, 5, 2014);
    int d, m, g;
    dnes(d, m, g);
    pechat(d, m, g);
    cout<<"Sl.godina shte e "<<sl_godina(g)<<endl;
    bool ng= sl_mesec(m, g);
    cout<<"Sl.mesec shte e "<<m<<'.'<<g<<endl;
    if (ng) cout<<"Chestita Nova Godina!"<<endl;
    bool nd= sl_den(d, m, g);
    cout<<"Sl.den shte e "<<d<<'.'<<m<<'.'<<g<<endl;
    if (nd) cout<<"Mina i toia mesec!"<<endl;
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }

Вашият коментар