Число и цифри

Напишете функции, които:

 • по дадено цяло положително число N и цифра К определя дали цифрата К се съдържа в числото N
 • по дадено цяло число N намира броя на цифрите му
 • по дадено цяло число N намира сумата на цифрите му
 • по дадено цяло число N го отпечатва в обратен ред
 • по дадено цяло число N определя коя е най-голяма цифра, съдържаща се в записа на числото
Публикувано в 11в с етикети , . Постоянна връзка.

One Response to Число и цифри

 1. Данаил каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  // по дадено цяло положително число N и цифра К определя 
  // дали цифрата К се съдържа в числото N
  bool sadarja(int n, int k)
  {
   while(n!=0) {
    if(n%10 == k)
     return true;
    n/=10;
   }
   return false;
  }
  
  // по дадено цяло число N намира броя на цифрите му
  int broi(int n)
  {
   int cifri=0;
   while(n!=0) {
    cifri++;
    n/=10;
   }
   return cifri;
  }
  
  // по дадено цяло число N намира сумата на цифрите му
  int suma(int n)
  {
   int sum=0;
   while(n!=0) {
    sum+=(n%10);
    n/=10;
   }
   return sum;
  }
  // по дадено цяло число N го отпечатва в обратен ред
  void naobratno(int n)
  {
   while(n!=0) {
    cout<<(n%10);
    n/=10;
   }
   cout<<endl;
  }
  
  // по дадено цяло число N определя коя е най-голяма цифра, съдържаща се в записа на числото
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
   int n;
   cin>>n;
   cout<<"broi cifri:"<<broi(n)<<endl;
   cout<<"suma cifri:"<<suma(n)<<endl;
   cout<<"naobratno cifri:";
   naobratno(n);
   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар