Отпечатване на число наобратно

Да се напише програма, която позволява да се въведе число с повече от три цифри и  отпечатва цифрите му в обратен ред.

Пример: при въвеждане на число 1234 програмата трябва да отпечатва 4321.

Публикувано в 10а, 10б с етикети . Постоянна връзка.

5 Responses to Отпечатване на число наобратно

 1. Данаил каза:

  Това е решението на задачата, добавете с коментари обяснение какво се случва на всеки ред:

  program project1;
  var
   chislo: integer;
   c1, c10, c100: byte;
  begin
   Write('Vavedete tricifreno chislo:');
   ReadLn(chislo);
   c100:= chislo div 100;
   c10:= chislo mod 100 div 10;
   c1:= chislo mod 10;
   WriteLn('Rezultatat e ', c1, c10, c100);
   ReadLn;
  end. 
 2. claudiavesi каза:
  program project1; //начало на програмата
  var //декларираме променливите
  a, b: integer; //променливите а и b са цели числа
  begin // начало на алгоритъма
  Write(‘Vavedete dve chisla: ‘); //извеждане: на екрана се появява да въведем две числа
  ReadLn(a, b); //прочита двете числа и ги записва в променливи а и b
  a:= a + b; //а присвоява стойността от сбора на променливите a и b
  b:= a – b; // b присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
  a:= a – b; // а присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
  WriteLn(‘Chislata sega sa: ‘, a, ‘ ‘, b); // на екрана се извеждат числата а и b
  ReadLn; //слагаме го за да не се затвори програмата преди да видим резултата
  end. //край
  
 3. maggieap каза:
  program project1; // показва името на програмата
  var // деклариране на променливи
   chislo: integer; // въвеждане на числа от целочислен тип
   c1, c10, c100: byte; // информацията, която може да се запише в един байт е числова (десетична) стойност в интервала 0...255
  begin // начало
   Write('Vavedete tricifreno chislo:'); // въвеждане на трицифрено цяло число
   ReadLn(chislo); // прочита стойността
   c100:= chislo div 100; // делим на посочената стойност
   c10:= chislo mod 100 div 10; // остатъка делим на стойността
   c1:= chislo mod 10; // остатък
   WriteLn('Rezultatat e ', c1, c10, c100); // записваме резултата
   ReadLn; // прочитане, за да видим резултата от програмата
  end. // край
  
 4. andriyanova каза:

  program project1; //начало на програмата
  var //декларираме променливите
  a, b: integer; //променливите а и b са цели числа
  begin // начало на алгоритъма
  Write(‘Vavedete dve chisla: ‘); //извеждане: на екрана се появява да въведем две числа
  ReadLn(a, b); //прочита двете числа и ги записва в променливи а и b
  a:= a + b; //а присвоява стойността от сбора на променливите a и b
  b:= a – b; // b присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
  a:= a – b; // а присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
  WriteLn(‘Chislata sega sa: ‘, a, ‘ ‘, b); // на екрана се извеждат числата а и b
  ReadLn; //слагаме го за да не се затвори програмата преди да видим резултата
  end. //край

 5. Tesni i Besni каза:

  program project1; //начало на програмата
  var //декларираме променливите
  a, b: integer; //променливите а и b са цели числа
  begin // начало на алгоритъма
  Write(‘Vavedete dve chisla: ‘); //извеждане: на екрана се появява да въведем две числа
  ReadLn(a, b); //прочита двете числа и ги записва в променливи а и b
  a:= a + b; //а присвоява стойността от сбора на променливите a и b
  b:= a – b; // b присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
  a:= a – b; // а присвоява стойността от изваждането на променливите a и b
  WriteLn(‘Chislata sega sa: ‘, a, ‘ ‘, b); // на екрана се извеждат числата а и b
  ReadLn; //слагаме го за да не се затвори програмата преди да видим резултата
  end. //край

Вашият коментар