Програма калкулатор

Да се напише програма, която позволява да се въведат две числа и после един символ за операция и чрез функции пресмята при символ:

  • ‘+’ – сумата на числата
  • ‘-‘ – разликата на числата
  • ‘*’ – произведението на числата
  • ‘/’ – частното на числата; да отпечатва подходящо съобщение, когато делението е невъзможно!
  • ‘#’ – край на пресмятане на числата

Въвеждането на числа и пресмятането да продължава дотогава, докато за операция не се въведе ‘#’.

По желание: Добавете и други функции към вашия калкулатор.

Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар