Главни и гласни букви

Да се напише програма, която позволява да се въведат 10 символа и преброява колко са главните букви и колко са гласните букви сред тях.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Главни и гласни букви

 1. Данаил каза:
  program project2;
  // декларираме нов тип данни - множество
  type
   TSimvoli = set of Char;
  // декларираме константи от тип множество
  const
   GlavniBukvi = ['A'..'Z'];
   MalkiBukvi = ['a'..'z'];
   GlasniBukvi = ['A', 'E', 'I', 'O', 'U', 'Y', 'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y'];
   Bukvi = GlavniBukvi + MalkiBukvi;
   MalkiGlasniBukvi = MalkiBukvi * GlasniBukvi;
  var
   i, BroiGlavni, BroiGlasni: integer;
   C: char;
  begin
   BroiGlavni:= 0;
   BroiGlasni:= 0;
   WriteLn('Vavedete 10 simvola:');
   for i:= 1 to 10 do begin
    Read(C);
    // проверка дали елемент е в множеството
    if C in GlavniBukvi then
     Inc(BroiGlavni);
    if C in GlasniBukvi then
     Inc(BroiGlasni);
   end;
   WriteLn;
   WriteLn('Vavedohte ', BroiGlavni, ' glavni bukvi i ',
              BroiGlasni, ' glasni bukvi');
   ReadLn;
   ReadLn;
  end. 

Вашият коментар