Какво сме въвели?

Да се напише програма, която позволява да се въведат 20 символа и преброява колко главни, колко малки букви, колко цифри и колко препинателни знака са въведени.

По желание: Да се направи въвеждане на символи до въвеждане на точка.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

8 Responses to Какво сме въвели?

 1. Боряна каза:
  (* Да се напише програма, която позволява да се въведат 20 символа и
  преброява колко главни, колко малки букви, колко цифри и колко
  препинателни знака са въведени. По желание: Да се направи въвеждане на
  символи до въвеждане на точка. *)
  
  program Project1;
  const
   GlavniBukvi=['A'..'Z'];
   MalkiBukvi=['a'..'z'];
   Cifri=['0'..'9'];
   Znaci=['.', ',', '?', '!'];
  var
   C: char;
   i, BrGlavni, BrMalki, BrCifri, BrZnaci: integer;
  begin
   BrGlavni:=0;
   BrMalki:=0;
   BrCifri:=0;
   BrZnaci:=0;
  
   WriteLn('Vavedete 20 znaka. Ako vavedete tochka vavegdaneto shte se prekrati.');
   for i:= 1 to 20 do begin
    ReadLn(C);
    if C in GlavniBukvi then Inc(BrGlavni);
    if C in MalkiBukvi then Inc(BrMalki);
    if C in Cifri then Inc(BrCifri);
    if C in Znaci then Inc(BrZnaci);
    if C='.' then Break;
   end;
  
   WriteLn;
   WriteLn('Vie vavedohte: ');
   WriteLn(BrGlavni, ' glavni i ', BrMalki, ' malki bukvi;');
   WriteLn(BrCifri, ' cifri;');
   WriteLn(BrZnaci, ' prepinatelni znaci.');
   ReadLn;
   ReadLn;
  end.
  
 2. Виктория каза:
   
  program Project1;
  
  const
   GlavniB = ['A'..'Z'];
   MalkiB = ['a'..'z'];
   Cifri = ['1'..'9'];
   PrZ = [',','.','!','?'];
  
  var
   i, BrG, BrM, BrC, BrP: integer;
   c: char;
  begin
   BrG:= 0;
   BrM:= 0;
   BrC:= 0;
   BrP:= 0;
  
   WriteLn('Vavedete 20 simvola:');
   for i:= 1 to 20 do begin
    Read(C);
    if C in GlavniB then
     Inc(BrG);
    if C in MalkiB then
     Inc(BrM);
    if C in Cifri then
     Inc(BrC);
    if C in PrZ then
     Inc(BrP);
   end;
  
   WriteLn;
   WriteLn('Broi glavni bukvi: ', BrG ,';');
   WriteLn('Broi malki bukvi: ', BrM, ';');
   WriteLn('Broi cifri: ', Brc, ';');
   Write('Broi prepinatelni znaci: ', BrP, ';');
   ReadLn;
   ReadLn;
  end.
  
 3. Lubomira каза:
  program project1;
   const
   GlavniBukvi = ['A'..'Z'];
   MalkiBukvi = ['a'..'z'];
   Cifri = ['1'..'9'] ;
   PrZnaci = ['.', ',', '?', '!'];
  
   var
   i,BroiGlavni,BroiMalki,BroiCifri,BroiPrZnaci:Integer ;
   S:char;
  
  begin
  BroiGlavni:=0;
  BroiMalki:=0;
  BroiCifri:=0;
  BroiPrZnaci:=0;
  WriteLn('Vuvedete 20 simvola:') ;
  for i:=1 to 20 do begin
  ReadLn (S);
    if S in GlavniBukvi then
     Inc(BroiGlavni);
    if S in MalkiBukvi then
     Inc(BroiMalki);
    if S in Cifri then
     Inc(BroiCifri);
    if S in PrZnaci then
     Inc(BroiPrZnaci);
  end;
  WriteLn;
  end.
  WriteLn('Vuvedohte: ',BroiGlavni, ' glavni bukvi ');
  WriteLn('Vuvedohte:',BroiMalki ,'malki bukvi');
  WriteLn('Vuvedohte:',BroiCifri,'broi cifri');
  WriteLn('Vuvedohte:',BroiPrZnaci,' Prepinatelni znaka');
  ReadLn;
  ReadLn;
  end.
                        
 4. Svetli Kamenov каза:
  program project1;
  const
   Glavni=['A'..'Z'];
   Malki=['a'..'z'];
   Cifri=['0'..'9'];
   Znaci=['.', ',', '!', '?'];
  var
   S: char;
   BrG, BrM, BrC, BrZ, br:integer;
  begin
   BrG:=0;
   BrM:=0;
   BrC:=0;
   BrZ:=0;
   br:=0;
  
   Writeln('Vavedete 20 simvola programata shte spre pri vavejdane na tochka');
   while (S '.') do
      begin
      Readln(S);
      br:=br+1;
      if S in Glavni then
        BrG:=BrG+1;
      if S in Malki then
        BrM:=BrM+1;
      if S in Cifri then
        BrC:=Brc+1;
      if S in Znaci then
        BrZ:=BrZ+1;
      if br=20 then Break
      end;
  
  
   Writeln('Broqt na glavnite bukvi e: ', BrG);
   Writeln('Broqt na malkite bukvi e: ', BrM);
   Writeln('Broqt na cifrite e: ', BrC);
   Writeln('Broqt na prepinatelnite znaci e: ', BrZ);
  
   Readln;
  
  end.
  

Вашият коментар