Пресмятане на израз

Напишете програма, която позволява да се въведе низ, съдържащ две валидно записани цели числа  и операция между тях (събиране, изваждане, умножение или деление) и отпечатва резултата от операцията.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар