Валидно реално число

Напишете програма, която позволява да се въведе низ и отпечатва дали той е валидно реално число (валидното реално число може евентуално да започва със знак и после съдържа една или повече цифри, евентуално десетична точка и после евентуално още някакви цифри за дробната част).

По желание: Да се допълни програмата, така че да преобразува низа в число и да го отпечатва.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

5 Responses to Валидно реално число

 1. MAXA каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char a[20];
    bool v,t;
    v=true;
    t=false;
    cin>>a;
    for (int i=0; a[i]!='\0'; i++){
      // Ако дадения символ е точка и досега не е имало точка ИЛИ ако е цифра всичко е ОК иначе прекъсваме цикъла
      if (!(((a[i]=='.') && (!t)) || ((a[i]<'9') && (a[i]>'0')))){ 
       v=false;
       break;
      }
      if ((a[i]=='.') && !(t))
       t=true;
    }
    if (v)
     cout<<"Vyvedeniq niz E validno realno 4islo"<<endl;
    else
     cout<<"Vyvedeniq niz NE E validno realno 4islo"<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
 2. Nate каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char ch[20],c;
    bool validno,tochka;
    validno=true;
    tochka=false;//promenliva za proverka dali e sre6tana to4ka do sega
    cin.getline(ch,20,'\n');//vyvejdane na niza
    c=ch[0];
    if ((c=='+')||(c=='-')||(c=='.')||((c>='0')&&(c<='9')))
    //proverka dali pyrviq simvol otgovarq na uslovieto
      {
      if (c=='.') tochka=true;//proverka dali e to4ka
      for (int i=1; ch[i]!='\0'; i++){
      c=ch[i];
      if (!(((c>='0')&&(c<='9'))||((c=='.')&&(!(tochka)))))
       {
        validno=false;
        break;
       }
      if (c=='.') tochka=true;     
      }}
    else validno=false;
    if (validno)
     cout<<"Validno realno chislo e"<<endl;
    else
     cout<<"Ne e validno realno chislo"<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  
 3. Nate каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char ch[20],c;
    bool validno,tochka;
    int br=0,t=0,znak=1;
    double chislo=0;
    validno=true;
    tochka=false;//promenliva za proverka dali e sre6tana to4ka do sega
    cin.getline(ch,20,'\n');//vyvejdane na niza
    c=ch[0];
    if ((c=='+')||(c=='-')||(c=='.')||((c>='0')&&(c<='9')))
    //proverka dali pyrviq simvol otgovarq na uslovieto
      {
      if (c=='.') tochka=true;//proverka dali e to4ka
      for (int i=1; ch[i]!='\0'; i++){
      c=ch[i];
      if (!(((c>='0')&&(c<='9'))||((c=='.')&&(!(tochka)))))
       {
        validno=false;
        break;
       }
      if (c=='.') tochka=true;     
      }}
    else validno=false;
    
    if (validno)
    {
     if (ch[0]=='-') znak=-1;
     //opredelqne dali pyrviq znak dali e - 
     if ((!(ch[0]=='.'))&&(!(ch[0]=='-'))&&((c>='0')&&(c<='9'))) chislo=ch[0]-48;
     //ako ne e minus i to4ka i e cifra se izpolzva za obrazuvaneto
     for (int i=1; ch[i]!='\0'; i++)//obrazuva se ostanalata 4ast ot chisloto
     {
       c=ch[i];
       br++;
       if (c=='.')//ako se sre6tne to4ka se zapametqva kyde se namira
        {
         t=br;
         continue;
        }
     chislo=chislo*10+(c-48);//obrazuva se chisloto
     }
    chislo=chislo*(pow(10,t-br));//postavq se to4ka ako ima takava
    cout<<znak*chislo<<" e validno realno chislo"<<endl;//izvejda se podhodq6to syob6tenie s izpolzvan znak
    } 
    else
     cout<<"Ne e validno realno chislo"<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  
 4. Данаил каза:

  И трите решения са верни, браво! Макса, не правиш проверка за знак на числото. Денис, направил си и преобразуването към число, супер! Ако искаш да е още по-оптимално, може докато проверяваш дали е валидно да образуваш и стойността му. И взимането на всяка цифра може да става и с c-‘0’ вместо c-48 – по-обяснително е.

 5. Данаил каза:

  Денис, ето как бих решил задачата аз (базирано на твоя код):

    char ch[20];
    bool validno,tochka;
    validno=false; // флаг дали числото дотук е валидно
    tochka=false; // флаг дали сме срещнали десетична точка
    cin.getline(ch,20,'\n');
    int i=0;
    double chislo=0, drob=0.1;
    if ((ch[i]=='+')||(ch[i]=='-')) i++; // има знак, ОК
    while(ch[i]) {
      if (ch[i]=='.') // ако срещнем точка...
        if (tochka) { // ако е имало досега, не е ОК
          validno=false;
          break;
        }
        else tochka=true; // намерихме точката, супер
      else if ((ch[i]>='0')&&(ch[i]<='9')) { // при цифра - образуваме числото
        validno=true; // щом има поне една цифра е ОК
        if (tochka) {
          chislo+= drob*(ch[i]-'0');
          drob/=10;
        }
        else chislo=chislo*10 + (ch[i]-'0');
      }
      else { // ако не е цифра - невалидно е
        validno=false;
        break;
      }
      i++;
    }
    validno=validno&&tochka; // за да е реално число, трябва да има и точка
  
    if (validno) // отпечатваме какво сме открили
    {
      if (ch[0]=='-') chislo=-chislo;
      cout<<chislo<<" e validno realno chislo\n";
    }
    else cout<<"Ne e validno realno chislo\n";
  

Вашият коментар