Валидно цяло число

Напишете програма, която позволява да се въведе низ и отпечатва дали той е валидно цяло число (валидното цяло число може евентуално да започва със знак и после съдържа една или повече цифри).

По желание: Да се допълни програмата, така че да преобразува низа в число и да го отпечатва.

Публикувано в 12а. Постоянна връзка.

Вашият коментар