Първата дума

Да се напише програма, която позволява да се въведе низ съдържащ няколко думи, и да се отпечата първата от тях на екрана.

Указание: Да се използват функцията за въвеждане на низ съдържащ интервали, за да се въведат думите. След това да се обходи низа докато се открие първия интервал (указващ краят на първата дума) и думата да се копира в друг низ като се използва функцията за копиране на част от низ в друг низ. Новият низ да се отпечата.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Първата дума

 1. Adrian каза:
  char s[70];
    char s2[70];
    int br=0;
    cin.getline (s, 70, '\n');
    for (int i=0; s[i]!='\0'; i++ )
     {
         if (s[i]!=' ')
         br= br+1;
         else break;
     }
     strncpy(s2,s,br);
     cout<<s2<<endl;
  
 2. TVD каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char str[50];
    cin.getline(str,50,'\n');
    for (int i=0;str[i]!='\0';i++)
      if (str[i]!=' ') cout<<str[i];
      else break;
    cout<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  
 3. Данаил каза:

  Две различни верни решения, много добре!

Вашият коментар