* Функции за дати

Да се напише програма, съдържаща и демонстрираща функции за:

 1. връщане на датата на създаване на програмата (като параметри ден, месец и година)
 2. въвеждане на датата от клавиатурата
 3. отпечатване на дата, при подадени като параметър ден, месец и година
 4. проверява дали две дати са равни
 5. проверява дали дадена дата е днешна дата
 6. отпечатване на дата, като месеца е с думи (например „31 mai 2013“)
 7. преминаване  в следваща година
 8. преминаване в следващ месец
 9. връщане на брой седмици от началото на годината (грубо пресметнати, при всеки месец от 30 дни)
 10. По желание: преминаване в следващ ден
Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to * Функции за дати

 1. bobby666666 каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  	void datasuzdawane (int &d, int &m, int &y){
  	d=4;
  	m=11;
  	y=2016;	
  		
  	}
  	void dataklawiatura (int &d, int &m , int &y){
  		cout<<"Wuwedete dneshnata data";
  		cin>>d>>m>>y;
  		
  	}
  void dataotpechatwane(int d, int m , int y){
  	cout<<d<<"."<<m<<"."<<y<<endl;
  }
  bool dalidatarawna(int d, int m , int y, int d1, int m1 , int y1){
  	return ((d==d1)&&(m==m1)&&(y==y1));
  }
  
  bool daliedneshnadata(int d, int m , int y){
  	return dalidatarawna(d, m , y, 4, 11 , 2016);
  }
  int dataMesecSdumi(int d, int m, int y){
  	
  }
  void dataSledwashtaGodina(int &d, int &m, int &y){
  	d=1;
  	m=1;
  	y=y+1;
  }
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	int d1,m1,y1,d2,m2,y2;
  	datasuzdawane(d1,m1,y1);
  	cout<<"data na suzdawane e ";
  dataotpechatwane(d1,m1,y1);
  
  cin>>d1>>m1>>y1;
  cin>>d2>>m2>>y2;
  if(dalidatarawna(d1,m1,y1,d2,m2,y2))
  	cout<<"rawni sa";
  	else
  	cout<<"ne sa rawni";
  
  dataSledwashtaGodina(d1,m1,y1);
  dataotpechatwane(d1,m1,y1);
  
  
  
  	return 0;
  } 
 2. Данаил каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  //връщане на датата на създаване на програмата
  void dataSuzdavane(int &d, int &m, int&g) {
  	d=4;
  	m=11;
  	g=2016;
  }
  
  //въвеждане на датата от клавиатурата
  void dataVuvedi(int &d, int &m, int &g) {
  	cout<<"Vuvedete den, mesec i godina ";
  	cin>>d>>m>>g;
  }
  
  //отпечатване на дата, при подадени ден, месец и година
  void dataPechat(int d, int m, int g) {
  	cout<< d<<'.'<<m<<'.'<<g<<endl;
  }
  
  //проверява дали две дати са равни
  bool dataRavni(int d1, int m1, int g1, int d2, int m2, int g2){
  	return((d1==d2)&&(m1==m2)&&(g1==g2));
  }
  
  //проверява дали дадена дата е днешна дата
  bool daliEdbeshnaData(int d1, int m1, int g1){
  	return dataRavni(d1, m1, g1, 4, 11, 2016);
  }
  
  //отпечатване на дата, като месеца е с думи (например „31 mai 2013“)
  int dataMesecSdumi(int d1, int m1 , int g1){
  	cout<<d1<<' ';
  	switch(m1) {
  		case 1: cout<<"January"; break;
          // да се допълни за другите месеци
  	}
  	cout<<' '<<g1<<endl;
  }
  
  //преминаване в началото на следваща година
  void sledvashtaGodina(int &d, int &m, int &g){
  	d=1;
  	m=1;
  	g=g+1;
  } 
  
  //преминаване в следващ месец
  void sledvashtMesec(int &d,int &m,int &g){
  	d=1;
  	if (m==12)
  	{
  		m=1;
  		g++;
  	} 
  	else 
  	{
  		m++;
  	}
  }
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	int d1, m1, g1, d2, m2, g2;
  
      dataSuzdavane(d1, m1, g1);
      cout<<"Datata na suzdawave e ";
  
  	dataPechat(d1, m1, g1);
  	
      cout<<"Vuvedete data:";
  	dataVuvedi(d2,m2,g2);
  
  	if (dataRavni(d1,m1, g1, d2, m2, g2))
  		cout<<"Dvete dati sa ravni"<<endl;		
  	else cout<<"Ne sa ravni"<<endl;
  	
  	sledvashtaGodina(d2, m2, g2);
  	dataPechat(d2, m2, g2);
  	
  	sledvashtMesec(d2, m2, g2);
  	dataPechat(d2, m2, g2);
  
  	return 0;
  }
 3. bobby666666 каза:

  Поправено**

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
    void datasuzdawane (int &d, int &m, int &y){
    d=4;
    m=11;
    y=2016; 
       
    }
    void dataklawiatura (int &d, int &m , int &y){
      cout<<"Wuwedete data ";
      cin>>d>>m>>y;
       
    }
  void dataotpechatwane(int d, int m , int y){
    cout<<d<<"."<<m<<"."<<y<<endl;
  }
  bool dalidatarawna(int d, int m , int y, int d1, int m1 , int y1){
    return ((d==d1)&&(m==m1)&&(y==y1));
  }
   
  bool daliedneshnadata(int d, int m , int y){
    return dalidatarawna(d, m , y, 4, 11 , 2016);
  }
  int dataMesecSdumi(int d, int m, int y){
     
  }
  void dataSledwashtaGodina(int &d, int &m, int &y){
    d=1;
    m=1;
    y=y+1;
  }
   
  int main(int argc, char** argv) {
    int d1,m1,y1,d2,m2,y2;
    datasuzdawane(d1,m1,y1);
    cout<<"data na suzdawane e ";
  dataotpechatwane(d1,m1,y1);
   
  dataklawiatura(d1,m1,y1);
  dataklawiatura(d2,m2,y2);
  
  if(dalidatarawna(d1,m1,y1,d2,m2,y2))
    cout<<"rawni sa";
    else
    cout<<"ne sa rawni";
   
  dataSledwashtaGodina(d1,m1,y1);
  dataotpechatwane(d1,m1,y1);
   
   
   
    return 0;
  } 

Вашият коментар