Функции за геометрични фигури

Да се създаде програма с функции, улесняващи решаването на геометрични задачи:

 1. Функция за проверка дали една един правоъгълник е квадрат
 2. Функция за проверка дали 3 числа са валидни страни на триъгълник
 3. * Функция за проверка вида на триъгълник – равнобедрен, равностранен, правоъгълен, друг
 4. Функции за пресмятане на лице и обиколка на квадрат, правоъгълник, кръг, триъгълник
 5. Функция, която получава параметрите на правоъгълник и извежда пълната информация за него: дали е квадрат и лицето и обиколката му
 6. Функция, която получава три числа и извежда пълната информация: дали са страни на триъгълник, видът му и и лицето и обиколката му

Напишете програма, която демонстрира тези функции.

Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

12 Responses to Функции за геометрични фигури

 1. Ivelina Krsteva каза:
   
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  // dali e kvadrat?
  void kvadrat_li (int a, int b)
  {
  
  	if (a==b) 
  	{
  		cout<<"yes"<<endl;
  	} 
  	else 
  	{
  		cout<<"no"<<endl;	
  	} 
  
  }
  // dali e triugulnik?
  void triugulnik_li (int a, int b, int c)
  
  {
  	if ((a+b>c)or(b+c>a)or(c+a>b))
  	{
  		cout<<"yes"<<endl;
  	} 
  	else 
  	{
  		cout<<"no"<<endl;
  	}
  }
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	int a, b, c;
  	cin>>a>>b>>c;
  	
  	//dali e kvadrat
  	kvadrat_li(a,b);
  	
  	//dali e tiugulnik
  	triugulnik_li(a,b,c);
  	
  	return 0;
  }
   
 2. Marin каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char** argv) {
  
  //  dali edin pravougulnik e kvadrat
  {
  int a, b;
  a=2;
  b=2;
  if (a==b)
  	cout << "kvadrat e" <<endl;
  else
  	cout << "ne e kvadrat"<<endl;
  	
  	
  }
  //  dali 3 chisla sa validni strani na triugulnik
  {
  int a, b,c;
  a=2;
  b=5;
  c=10;
  if ((a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a))
  	cout<<"cislata sa validni strani";
  else
  	cout<<"chislata ne sa validini strani";
  
  
  }
  
 3. Alexander1 каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  using namespace std;
  //namirane na vida na triugulnika
  void kakuv_e (int a,int b,int c){
  	if ((a==b)&&(b==c)){
  		cout<<"triugulnika e ravnostranen"<<endl;
  		
  	}
  	else if ((a!=b)&&(b!=c)&&(a!=c)){
  	cout<<"triugulnika e raznostranen"<<endl;	
  	}
  	else if (((a=b)!=c)||((a=c)!=b)||((b=c)!=a)){
  		cout<<"triugulnika e ravnobedren"<<endl;
  	}
  	if (((c*c)==(a*a)+(b*b))||((a*a)==(c*c)-(b*b))||((b*b)==(c*c)-(a*a))){
  		cout<<"triugulnika e pravougulen"<<endl;
  	}		
  }
  int main(int argc, char** argv) {
  	double a,b,c;
  	cin>>a>>b>>c;
  	
  	kakuv_e(a,b,c);
  	
  	//ot Alex, Veli, Kalo :D
  	
  	return 0;
  }
 4. MartinPlamenov каза:
  #include <iostream>
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <cmath>
   
  using namespace std;
  
  bool proverkaKvadrat(double a,double b){
  	if(a==b)
  	return true;
  	else return false;
  }
  bool provekraTriugulnik(double a,double b,double c){
  	if ((a+b>c)&&(a+c>b)&&(b+c>a))
  		return true;
  		else return false;
  	}
  double proverkaAllTrigulnik(double a,double b,double c){
  
  	if ((c*c==(a*a)+b*b)||(a*a==(c*c)-b*b)||(b*b==(c*c)-a*a)){
  	cout<<"Pravougulen triugulnik!";
  }
  if ((a==b)||(b==c)||(c==a)){
  	cout<<"Ravnobedren triugulnik!";
  }
  if (a==b==c){
  	cout<<"Ravnostranen triugulnik";
  }
  }
  double daliEKvadrat(double a,double b){
  	if (a==b)
  	cout<<"Kvadrat s lice S="<<a*a<<" i obikolka P="<<4*a;
  	else 
  	cout<<"Pravougulnik s lice S="<<a*b<<" i obikolka P="<<2*(a+b);
  }
  
  double proverkaTri(double a,double b,double c){
  		double p;
  		p=a+b+c;
  		if ((a+b>c)&&(a+c>b)&&(b+c>a)){
  			if ((a==b)||(b==c)||(c==a))
  			cout<<"Ravnobedren triugulnik s lice S="<<(sqrt((c/2)*(c/2)+b*b)*c)/2<<" i obikolka P="<<p;
  			if(a==b==c)
  			cout<<"Ravnostranen triugulnik s lice S="<<(a*sqrt(3))/2<<" i obikolka P="<<p;
  			else cout<<"Raznostranen triugulnik s lice S="<<sqrt((p/2)*(p/2-a)*(p/2-b)*p/2-c)<<" i boikolka P="<<p;
  		}
  		else {
  			cout<<"Ne e triugulnik!";
  		}
  }
  
  
   int main(){
   	if(proverkaKvadrat(1,4)){
   		cout<<"Kvadrat e!";
  	 }else {
  	 	cout<<"Ne e kvadrat!";
  	 }
  	 if (provekraTriugulnik(2,7,8)){
  	 cout<<"Triugulnik e!";
  	 }else {
  	 	cout<<"Ne e triugulnik";
  	 }
   
    return 0;
  }
 5. MartinPlamenov каза:

  Fixed

  #include <iostream>
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <cmath>
    
  using namespace std;
   
  //------------------------------------------------------------
  bool proverkaKvadrat(double a,double b){
    if(a==b)
    return true;
    else return false;
  }
  
  //------------------------------------------------------------
  bool provekraTriugulnik(double a,double b,double c){
    if ((a+b>c)&&(a+c>b)&&(b+c>a))
      return true;
      else return false;
    }
  
  //------------------------------------------------------------
  void proverkaAllTrigulnik(double a,double b,double c){
   
    if ((c*c==(a*a)+b*b)||(a*a==(c*c)-b*b)||(b*b==(c*c)-a*a))
  	{
    	cout<<"Pravougulen triugulnik!";
  	}
  	if ((a==b)||(b==c)||(c==a))
  	{
    	cout<<"Ravnobedren triugulnik!";
  	}
  	if (a==b==c)
  	{
    	cout<<"Ravnostranen triugulnik";
  	}
  }
  //------------------------------------------------------------
  void daliEKvadrat(double a,double b){
    if (a==b)
    cout<<"Kvadrat s lice S="<<a*a<<" i obikolka P="<<4*a;
    else
    cout<<"Pravougulnik s lice S="<<a*b<<" i obikolka P="<<2*(a+b);
  }
   
  //------------------------------------------------------------
  void proverkaTri(double a,double b,double c){
      double p;
      p=a+b+c;
      if ((a+b>c)&&(a+c>b)&&(b+c>a))	
  		{
        if ((a==b)||(b==c)||(c==a))
        	cout<<"Ravnobedren triugulnik s lice S="<<(sqrt((c/2)*(c/2)+b*b)*c)/2<<" i obikolka P="<<p;
        if(a==b==c)
        	cout<<"Ravnostranen triugulnik s lice S="<<(a*sqrt(3))/2<<" i obikolka P="<<p;
        else cout<<"Raznostranen triugulnik s lice S="<<sqrt((p/2)*(p/2-a)*(p/2-b)*p/2-c)<<" i boikolka P="<<p;
      }
      else 	
  		{
        cout<<"Ne e triugulnik!";
      }
  }
   
   
   int main(){
    if(proverkaKvadrat(1,4))
  	 {
      cout<<"Kvadrat e!";
     }else {
      cout<<"Ne e kvadrat!";
     }
     if (provekraTriugulnik(2,7,8))
  	 {
     	cout<<"Triugulnik e!";
     }else 
  	 {
      cout<<"Ne e triugulnik";
     }
    
    return 0;
  }
 6. Ivelina Krsteva каза:
   
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  //proverqva dali e kvadrat
  void kvadrat_li_e (int a, int b)
  {
   
    if (a==b) 
    {
      cout<<"yes"<<endl;
    } 
    else
    {
      cout<<"no"<<endl;  
    } 
   
  }
  
  //proverqva dali dadenite 3 strani obrazuvat triugulnik
  void triugulnik_li (int a, int b, int c)
   
  {
    if ((a+b>c)or(b+c>a)or(c+a>b))
    {
      cout<<"yes"<<endl;
    } 
    else
    {
      cout<<"no"<<endl;
    }
  }
  
  //informaciq za pravougulnik
  void pravougulnik (int x, int y)
  {
  	if (x==y)
  	{
  		cout<<"kvadrat"<<endl;
  	}
  	else if (x!=y)
  	{
  		cout<<"pravougulnik"<<endl;
  	}
  	
  	int S=x*y;
  	int P=x+y;
  	cout<<"S="<<S<<endl;
  	cout<<"P="<<P<<endl;
  	
  }
  
  //vid na triugulnika
  void triugulnik (int a, int b, int c)
  {
  	if ((a==b)or(a==c)or(b==c))
  	{
  		cout<<"ravnobedren"<<endl;
  	}
  	if ((a==b)and(b==c))
  	{
  		cout<<"ravnostranen"<<endl;
  	}
  	if ((a!=b)and(b!=c))
  	{
  		cout<<"raznostranen"<<endl;
  	}
  }
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	int x, y,z;
  	cin>>x>>y;
  	kvadrat_li_e(x,y);
  	triugulnik_li(x,y,z);
  	pravougulnik(x,y);
  	triugulnik(x,y,z);
  	return 0;
  }
  
  
 7. Alexander1 каза:
  #include <iostream>
  #include<cmath>
  
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
  using namespace std;
  
  double okrujnost(double a){
  	double pi=3.14;
  	double P=2*pi*a;
  	double S=a*a*pi;
  	cout<<"Obikolkata na okrujnostta e: "<<P<<endl;
  	cout<<"liceto na okrujnostta e: "<<S<<endl;
  }
  double kakuv_e_triugulnika (int a,int b,int c){
    if ((a==b)&&(b==c)){
      cout<<"triugulnika e ravnostranen"<<endl;
       int P=a+b+c;
       int S=(a*a+sqrt(3))/2;
       cout<<"P="<<P<<endl;
       cout<<"S="<<S<<endl;
    }
    else if ((a!=b)&&(b!=c)&&(a!=c)){
    cout<<"triugulnika e raznostranen"<<endl;
  	int P=a+b+c;
  	int p=(a+b+c)/2;
  	int S=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  	cout<<"P="<<P<<endl;
  	cout<<"S="<<S<<endl;
    }
    else if (((a=b)!=c)||((a=c)!=b)||((b=c)!=a)){
      cout<<"triugulnika e ravnobedren"<<endl;
      int P=((2*a)+b)||((2*c)+a)||((2*b)+c);
      int p=(a+b+c)/2;
  		int S=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  		cout<<"P="<<P<<endl;
  		cout<<"S="<<S<<endl;
      
    }
    if (((c*c)==(a*a)+(b*b))||((a*a)==(c*c)-(b*b))||((b*b)==(c*c)-(a*a))){
      cout<<"triugulnika e pravougulen"<<endl;
      int S=(a*b)/2;
      int P=a+b+c;
      cout<<"S="<<S<<endl;
      cout<<"P="<<P<<endl;
    }  
  }
    double daliEKvadrat(double a,double b){
    if (a==b){
    	cout<<"kvadrat e "<<endl;
    	int P=4*a;
    	int S=a*a;
    	cout<<"P="<<P<<endl;
    	cout<<"S="<<S<<endl;
    }
    	else{
    		cout<<"pravougulnik e "<<endl;
    	int P=2*(a+b);
    	int S=a*b;
    	cout<<"P="<<P<<endl;
    	cout<<"S="<<S<<endl;
  		}	
  	}
  	double Usporednik(double a, double b, double h){
  		if(a!=b){
  			cout<<"usporednik e"<<endl;
  			int P=2*(a+b);
  			int S=a*h;
  			cout<<"P="<<P<<endl;
  			cout<<"S="<<S<<endl;
  		}
  	}	
  
  
  int main(int argc, char** argv) {
  double a,b,c,h;
  cout<<"vavedete stoinosti za a,b,c,h"<<endl;
  cin>>a>>b>>c>>h;
  kakuv_e_triugulnika(a,b,c);
  okrujnost(a);
  daliEKvadrat(a,b);
  Usporednik(a,b,h);
  	return 0;
  }
  • Данаил каза:

   Алекс, много изчерпателно и добре оформено, но пробвай функциите от първите 4 точки не да отпечатват стойността, а да я връщат като резултат. Например отделна функция за лице на квадрат и отделна за обиколка и т.н. И после да използваш тези стойности във функциите от 5-та и 6-та точка, като извикаш първите функции.

Вашият коментар