Функции за работа в масив

Да се създаде програма за работа с масив от реални числа, в която след въвеждане на цяло положително число N (N<20)  чрез функции се реализира следното:

 • въвеждане на елементите на масива, N на брой
 • запис на масива във файл
 • прочитане на масива от файл
 • намиране на сумата на първите N елементa
 • намиране на броят на първите N ненулеви елементи
 • намиране на стойността на най-малкия елемент
 • намиране на номера на най-малкия елемент

Функциите да могат да се избират от меню. Масивът да бъде деклариран като глобална променлива.

Публикувано в 10a с етикети , . Постоянна връзка.

6 Responses to Функции за работа в масив

 1. Боряна каза:

  с обяснения

  program Project1;
  var
   a: array[1..20] of real;
   N, opcia: integer;
  
  //процедура за въвеждане
  procedure Vavejdane(N: integer);
  var
   i: integer;
  begin
   WriteLn('Vavedete ', N, ' na broi elementi.');
   for i:=1 to N do
    ReadLn(a[i]);
  end;
  
  //процедура за запис във файл
  procedure Zapis(N: integer);
  var
   F: file of real;
   i: integer;
   chislo: real;
  begin
   WriteLn('Izbrahte da zapishete masiva vav fail.');
   Assign(F, 'masiv.dat');
   Rewrite(F);
   for i:=1 to N do begin
    chislo:=a[i];
    Write(F, chislo);
   end;
   Close(F);
  end;
  
  //процедура за четене от файл
  procedure Prochit(N: integer);
  var
   F: file of real;
   i: integer;
   chislo: real;
  begin
   WriteLn('Izbrahte da prochetete masiva vav fail. Eto negovite elementi:');
   Assign(F, 'masiv.dat');
   Reset(F);
   for i:=1 to N do begin
    Read(F, chislo);
    WriteLn(chislo:0:0);
   end;
   Close(F);
  end;
  
  //функция за намиране на сумата на стойностите на елементите
  function Suma(N: integer): real;
  var
   i: integer;
  begin
   Result:=0;
   for i:=1 to N do
    Result:=Result+a[i];
  end;
  
  //функция за намиране на броя на елементите
  function Broi(N: integer): integer;
  var
   i: integer;
  begin
   Result:=0;
   for i:=1 to N do
    if a[i]<>0 then
    Result:=Result+1;
  end;
  
  //функция за намиране на най-малката стойност в масива
  function StoinostMin(N: integer): real;
  var
   i: integer;
  begin
   Result:=a[1];
   for i:=2 to N do
    if a[i]<Result then
    Result:=a[i];
  end;
  
  //функция за намиране на номера на най-малката стойност в масива
  function NomerMin(N: integer):integer;
  var
   i: integer;
   chislo: real;
  begin
   chislo:=a[1];
   Result:=1;
   for i:=2 to N do
    if a[i]<chislo then
    Result:=i;
  end;
  
  //самата програма с менюто
  begin
   Write('Vavedete chislo N<20, s koeto da rabotim:');
   ReadLn(N);
   WriteLn;
   repeat
    WriteLn('Izberete opcia:');
    WriteLn('1 - vavejdane na ', N, ' na broi elementi v masiva');
    WriteLn('2 - zapis na masiva vav fail');
    WriteLn('3 - prochitane na masiva ot fail');
    WriteLn('4 - namirane na sumata na parvite ', N, ' elementa');
    WriteLn('5 - namirane na broia na parvite ', N, ' nenulevi elementa');
    WriteLn('6 - namirane na stoinostta na nai-malkia element');
    WriteLn('7 - namirane na nomera na nai-malkia element');
    WriteLn('0 - ako ne vi se zanimava poveche');
    ReadLn(opcia);
    case opcia of
      1: Vavejdane(N);
      2: Zapis(N);
      3: Prochit(N);
      4: WriteLn('Sumata na stoinostta na elementite e ', Suma(N):0:0);
      5: WriteLn('Broiat na nenulevite elementi e ', Broi(N));
      6: WriteLn('Stoinostta na nai-malkia element e ', StoinostMin(N):0:0);
      7: WriteLn('Nomerat na nai-malkia element e ', NomerMin(N));
    end;
    WriteLn('Gotovo. Natisnete Enter, za da prodaljite.');
    ReadLn;
    WriteLn;
   until opcia=0;
  end.
  
  • Данаил каза:

   Отлично направена задача и добре обяснена! Но при записа на масива във файл може да ползваш и директно Write(F, a[i]);, а при четене от файла идеята е да се прочете в масива, а не да се изведе на екрана. :-) Другото е така.

 2. Svetli каза:
  program Project1;
  var
   a:array[1..20] of Real;
   N,i,o:integer;
   T:text;
  
  //въвеждане на елементите на масива, N на брой и запис на масива във файл
  Procedure VavediE(N,i:integer);
  begin
   Assign(T,'Dokument.txt');
   Rewrite(T);
   Writeln('Vavedete chisla:');
   for i:= 1 to N do begin
    Readln(a[i]);
    Write(T, a[i]);
   end;
   Writeln('Stop! Vavedohte dostatuchno chisla!');
   Close(T);
  end;
  
  //прочитане на масива от файл
  Procedure ProchetiE(N,i:integer);
  begin
   Assign(T,'Dokument.txt');
   Reset(T);
   Writeln('Chislata ot faila sa: ');
   for i:= 1 to N do begin
    Read(T,a[i]);
    Writeln(a[i]:5:2);
   end;
   Close(T);
  end;
  
  //намиране на сумата на първите N елементa
  function SumaE(N,i:integer):Real;
  begin
   for i:= 1 to N do begin
    Result:=Result+a[i];
   end;
   Writeln('Sumata ot chislata e: ',Result:5:2);
  end;
  
  //намиране на броят на първите N ненулеви елементи
  function BroiNeO(N,i:integer):integer;
  begin
   Result:=0;
   for i:= 1 to N do begin
    if a[i]<>0 then
      Result:=Result+1;
   end;
   Writeln('Broq na chislata razlichni ot 0 sa: ',Result);
  end;
  
  //намиране на стойността на най-малкия елемент
  function NaiMalukE(N,i:integer):real;
  begin
   Result:=a[1];
   for i:= 1 to N do begin
    if a[i]< Result then
      Result:=a[i];
   end;
   Writeln('Nai-malkoto chislo e: ',Result:5:2);
  end;
  
  //намиране на номера на най-малкия елемент
  function NaiMalukN(N,i:integer):integer;
  var
   stoinost:real;
  begin
   Stoinost:=a[1];
   Result:=1;
   for i:= 2 to N do
    if a[i] < Stoinost then
      Result:=i;
   Writeln('Nomera na nai-malkiq element e: ',Result);
  end;
  
  begin
   Writeln('Vavedete kolko elementa shte se vavejdat:');
   Readln(N);
   Writeln;
  
   Writeln('Izberete operaciq za rabotata s masiv:');
   Writeln('1 - vavejdane na elementi i zapisa ima na fail');
   Writeln('2 - prochitane na masiva ot fail');
   Writeln('3 - namirane na sumata na chislata');
   Writeln('4 - namirane na broq na nenulevite elementi');
   Writeln('5 - namirane na stoinostta na nai-malkiq element');
   Writeln('6 - namirane na nomera na nai-malkiq element');
   Writeln;
  
   Readln(o);
  
   case o of
   1: VavediE(N,i);
   2: ProchetiE(N,i);
   3: SumaE(N,i);
   4: BroiNeO(N,i);
   5: NaiMalukE(N,i);
   6: NaiMalukN(N,i);
   else Writeln('Nqma takava operaciq');
   end;
  
   Readln;
  end. 
  
  • Данаил каза:

   Браво, Светли, много добре! Само че за функциите, които връщат резултат, е по-добре само да върнеш резултата, а отпечатването да стане в главната програма – така функцията ще е по-универсална. Другото е чудесно направено…

 3. procsy каза:
   program Project1;
  
  const N=10;
  var
   a:array [1..30] of integer;
  
  procedure MasivVavedi;
  var
  i:integer;
  begin
  Writeln('Vavedete Chislata na masiva');
   For i:=1 to N do begin
   Readln(a[i]);
  end;
  end;
  
  procedure MasivZapisFail;
  var
   i:integer;
   F: file of integer;
  begin
     Assign(F,'chisla.dat');
     Rewrite(F);
  for i:=1 to N do begin
     write(F,a[i]);
    end;
   for i:=1 to N do begin
     write(F,a[i]);
   end;
     close(F);
  end;
  
  procedure MasivProchitaneFail;
  var
   i:integer;
   F: file of integer;
  begin
   Assign(F,'chisla.dat');
   Reset(F);
   for i:=1 to N do begin
    read(F,a[i]);
   end;
    close(F);
  end;
  
  Function Sumachisla:integer;
  var suma,i:integer;
  
  begin
   suma:=0;
   For i:=1 to N do begin
   suma:=suma+a[i];
  end;
   Result:= Suma;
  end;
  
  Function Naimalkochislo:integer;
  var
   min,i:integer;
  begin
    min:=a[1];
    for i:=2 to N Do
    If min > a[i] then
    min:=a[i];
   Result:=min;
   end;
  
  Function Otkrivane:integer;
  var
   x,xi,i:integer;
   begin
    Write('Vavedete chisloto koeto tursite: ');
    Readln(x);
    xi:=-1;
    for i:=1 to N Do
    if a[i] = x then begin
    xi:=i;break;
    end;
    If xi= -1 then Writeln('chisloto ne e otkrito')
    else Writeln('Chisloto e s nomer: ',xi);
   end;
  
  begin
   MasivVavedi;
   MasivZapisFail;
   MasivProchitaneFail;
   WriteLn('Sumata e ', Sumachisla);
   Writeln('Nai-malkoto chislo e ', Naimalkochislo);
   Otkrivane;
   readln;
  end.    
  • Данаил каза:

   Браво, Любо! Много добре е като код, само в процедурата MasivZapisFail имаш излишни редове. И си оправи форматирането – погледни решенията на другите колко по-лесно се четат! И във функцията Otkrivane може да подаваш търсеното число като параметър, а накрая вместо да отпечатваш резултата да го върнеш като резултат, а отпечатването да стане в главната програма. Така функцията ще стане по-универсална и ще може да се използва за различни числа и за други цели освен за извеждане на екрана.

Вашият коментар